Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Adres

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof FormickiKierownik Katedry
Profesor zwyczajny
tel.: +48 91 449 66 65, pokój 217
krzysztof.formicki@zut.edu.pl
Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-ZapałowiczProfesor nadzwyczajny tel.: +48 91 449 66 40, pokój 229
kinga.mazurkiewicz-zapalowicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. ZUTProfesor ZUTtel.: +48 91 449 66 91, pokój 6
ewa.sobecka@zut.edu.pl 
Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUTProfesor ZUT

tel.: +48 91 449 6637, pokój 112
beata.wiecaszek@zut.edu.pl 

Dr hab inż. Agata Korzelecka-OrkiszSt. specjslista n. t.tel.: +48 91 449 66 66, pokój 215
agata.korzelecka-orkisz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUTprofesor ZUTtel.: +48 91 449 66 67, pokój 23
adam.tanski@zut.edu.pl
Dr inż. Maria WolskaAdiunkttel.: +48 91 449 66 42, pokój 222
maria.wolska@zut.edu.pl
dr inż. Sławomir KeszkaSpecjalistatel.: +48 91 449 66 36
slawomir.keszka@zut.edu.pl
Mgr inż. Andrzej SobocińskiStarszy specjalista n.t.tel.: +48 91 449 66 69, pokój 231
andrzej.sobocinski@zut.edu.pl
mgr Angelika LinowskaAsystent

tel. +48 91 449 66 93, pokój 103

angelika.linowska@zut.edu.pl

Mgr inż. Agata Marcinkiewicz

 

Mgr inż. Marek Jankowski
Mgr inż. Witold Sosnowski