Operaty rybackie

Informacja

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu  20 WRZEŚNIA 2018r. o godzinie 10:00 na Wydziale Nauk o Żywnosci i Rybactwa w pawilonie D sala nr 8 odbędzie się spotkanie komisji ds. opiniowania operatów rybackich.

Opiniowaniu poddane zostaną następujące operaty:

 

1 Jeziora Narost na rzece Słubia nr 1

2. Jeziora Jeleńskie na rzece Mała Kalica nr 1

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OPERATÓW RYBACKICH DO ZAOPINIOWANIA W NASZEJ JEDNOSTCE.

 

 

  Wszystkich informacji odnośnie procedur opiniowania operatów rybackich udziela Sekretarz komisji: 

dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (tel. 604640704, pczerniejewski@zut.edu.pl).

 

   Wnioski wraz z operatami rybackimi powinny być składane osobiście lub drogą pocztową na adres:

Prof dr hab. Krzysztof Formicki,

Kierownik Zespołu opiniującego operaty rybackie

                    lub

Dr hab. inż. Przemyslaw Czerniejewski,

Sekretarz Zespołu opiniującego operaty rybackie,

Wydzial Nauk o Zywnosci i Rybactwa,

ul. Kazimierza Krolewicza 4,

71-550 Szczecin

 

 

 Ważne dokumenty do pobrania:

 

Wzor wniosku ws. zaopiniowania operatu rybackiego,

 

Regulamin opiniowania operatów rybackich,

 

Nowy Regulamin opiniowania operatów rybackich,

 

Zarządzenie Rektora ZUT ws. powołania zespołu opiniującego operaty rybackie

 

Rozporządzenie ws. operatu rybackiego (tekst jednolity)

 

 

 

 

 

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie