Rada Wydziału

Rada Wydziału na kadencję 2016-2020

 • Władze Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa:

  1. Przewodnicząca – Dziekan – dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.
  2. Prodziekan – dr hab. inż. Jacek Sadowski,  prof. nadzw.
  3. Prodziekan – dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. nadzw.
  4. Prodziekan – dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw.

 • Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
  1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. zw.
  2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, prof. zw.
  3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. zw.
  4. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, prof. zw.
  5. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. zw.
  6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. nadzw.
  7. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska, prof. nadzw.
  8. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.
  9. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. nadzw.
  10. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. nadzw.
  11. Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw.
  12. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw.
  13. Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.
  14. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.
  15. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.
  16. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs, adiunkt
  17. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, adiunkt
  18. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, adiunkt
  19. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, adiunkt
  20. Dr hab. inż. Marek Kotowicz, adiunkt
  21. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, adiunkt
  22. Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, adiunkt
  23. Dr hab. inż. Remigiusz Panicz, adiunkt
  24. Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, adiunkt
  25. Dr hab. inż. Adam Tański, adiunkt
  26. Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, adiunkt

 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, adiunkt
  2. Dr inż. Sylwia Przybylska, adiunkt
  3. Dr inż. Wojciech Sawicki, adiunkt
  4. Dr inż. Agnieszka Strzelczak, adiunkt
  5. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, adiunkt

   

 • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Mgr inż. Marta Tokarczyk, prac. admin.
  2. Inż. Katarzyna Wasylów, prac. admin.

 • Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:
  1. Mgr inż. Emilia Drozłowska, doktorantka
  2. Mgr inż. Natalia Kasowska, doktorantka
  3. Inż. Joanna Kopij, studentka
  4. Emilia Hubka, studentka
  5. Kornelia Strzech, studentka

 • Osoby doproszone:

  1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  2. Przedstawiciel ZNPHarmonogram posiedzeń w roku akademickim 2018/2019

26.09.2018 r. Porządek dnia

24.10.2018 r.

28.11.2018 r.

19.12.2018 r.

23.01.2019 r.

20.02.2019 r.

20.03.2019 r.

17.04.2019 r.

22.05.2019 r.

26.06.2019 r.