Władze Wydziału


DZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 97
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 24
Agnieszka.Torz@zut.edu.pl

 

 

Zdjęcie Pani Dziekan - dr hab. inż. Agnieszki Twórz, prof. nadzw. ZUT

PRODZIEKAN ds. nauki oraz kształcenia na kierunkach:

Rybactwo oraz Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
tel. +48 91 449 66 60
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Godziny przyjęć: poniedziałek 10.00-12.00 

Zdjęcie Pana Prodziekana - dr hab. inż. Jacka Sadowskiego, prof. nadzw. ZUT

 

PRODZIEKAN ds. jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
tel. +48 91 449 65 55
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18
Godziny przyjęć:   wtorek 12.00 - 15.00   

Prodziekan Witczak

PRODZIEKAN ds. kształcenia na kierunkach: 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Mikrobiologia Stosowana 
dr hab inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT 
tel. +48 91 449 65 80 

ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 18

Godziny przyjęć: wtorek 8.30-10.30

 

Zdjęcie Pani Prodziekan - dr hab inż. Małgorzaty Sobczak