Gdzie złożyć dokumenty - kontakt

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA 

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56

rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
dr inż. Katarzyna Felisiak
katarzyna.felisiak@zut.edu.pl
tel. 91 449 65 29

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
pokój nr 14 od 17.02.2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-15:00