współpraca

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska, Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie  

Zakład Biologii Antarktyki, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Zakład Ekologii, Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Ośrodek Zarybieniowo Hodowlany w Goleniowie

Zakłady Przetwórstwa Rybnego KAPITAN NAVI w Trzebiatowie

Zakłady Przetwórstwa Rybnego DEGA SA w Sianowie

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA) Instytutu Oceanografii, Uniwersytet Gdański

Culture Collection of Algae, Charles Univerity in Prague, Czech Republic