Aktualności

Olimpijskie warsztaty

Dnia 29 marca 2019 w ramach XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności organizowanej w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności zrealizował warsztaty „Smakołyki z mleka”. Wzięło w nich udział szesnaścioro finalistów Olimpiady, którzy przyjechali do Szczecina z całej Polski, od Rzeszowa po Gdańsk. Warsztaty zainteresowały także uczniów szkoły goszczącej Olimpiadę, dlatego też dnia 2 kwietnia zostały one powtórzone. Tym razem udział w warsztatach wzięli uczniowie technikum gastronomiczno-hotelarskiego z klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych (15 osób). Warsztaty poprowadziła dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek oraz dr inż. Katarzyna Skryplonek.

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny w…… Chłodni Szczecińskiej

21 marca 2019 pracownicy Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności wraz ze studentami II roku studiów S2, specjalność Technologia i biotechnologia oraz Technologia rybna uczestniczyli w wycieczce do Chłodni Szczecińskiej w ramach zajęć z przedmiotu Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywności. Po obiekcie oprowadzał nas Pan mgr inż. Andrzej Gawron, absolwent Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, obecny kierownik działu składowania. W czasie wizyty studenci zostali zapoznani z szeregiem usług świadczonych przez Chłodnię Szczecińską tj. cięcie bloków rybnych, zanurzeniowe i kurtynowe glazurowanie ryb, segregacja i sortowanie, formowanie palet „od nowa” wg wskazówek kontrahenta, udostępnienie rampy celem rewizji celnej lub jakiejkolwiek innej czynności. Najmroźniejszym i zarazem najciekawszym odwiedzonym miejscem był magazyn chłodniczy, w którym temperatura powietrza wynosi co najmniej -20˚C. Chłodnia Szczecińska Spółka z o.o. to firma z ponad 50-letnią tradycją i doświadczeniem - istnieje od 1968r. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie szerokiej gamy usług chłodniczych, w tym w szczególności przechowywanie mrożonej żywności, przeładunek towarów i świadczenie składu celnego. Dziękujemy Pani Marioli Dybus – Prezesowi Zarządu za możliwość odwiedzenia Chłodni oraz pracownikom za zapoznanie studentów z tajnikami pracy tego typu przedsiębiorstwa.

 

 

 

Moc Naukowców

15 marca 2019 w ramach „Mocy Naukowców” Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności gościł uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o specjalizacji technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa (13 osób). W ramach zajęć laboratoryjnych uczestnicy mieli możliwość samodzielnej produkcji oraz oceny jakości takich wyrobów mleczarskich jak lody, masło, maślanka oraz mleczne napoje fermentowane. Ponadto nauczyli się, jak mogą przygotować je w domu.
Dr inż. Katarzyna Skryplonek wygłosiła wykład pt. „Mleko i produkty mleczarskie na zdrowie!”, w którym uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I ze Świnoujścia (klasa o profilu biologiczno-chemicznym). Wykład miał na celu pogłębienie wiedzy licealistów dotyczącej bogactwa, różnorodności i walorów odżywczych i prozdrowotnych produktów mleczarskich. Wystąpienie było połączone z krótkimi warsztatami, podczas których uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób w warunkach domowych można otrzymać kefir, jogurt oraz masło. Najbardziej emocjonującym punktem spotkania było samodzielne zmaślanie śmietanki oraz degustacja otrzymanego masła i maślanki. Uczniowie skosztowali również mlecznych napojów fermentowanych oraz lodów. Zarówno podczas warsztatów oraz wykładu, odwiedzająca nas młodzież została zapoznana z ofertą dydaktyczną Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa oraz możliwością połączenia studiów z wyjazdami w ramach programu Erasmus Plus. Zajęcia prowadzili dr hab. inż. Izabela Dmytrów, dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr inż. Katarzyna Skryplonek, mgr inż. Krzysztof Godula oraz mgr inż. Elżbieta Mulawka. 

OBRONA DOKTORATU

20 lutego w auli im. prof. Aleksandra Winnickiego odbyła się uroczysta obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Karoliny Gaczkowskiej pt. „Przydatność wybranych naturalnych antyoksydantów do przedłużenia trwałości masła przechowywanego w warunkach chłodniczych”. Promotorem pracy doktorskiej była Pani dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. (poprzedni kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności). Celem rozprawy doktorskiej było określenie przydatności wybranych naturalnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego do ograniczenia niepożądanych zmian lipidów masła w czasie chłodniczego przechowywania, a tym samym zapewnienie jego dłuższej trwałości. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Józef Korczak (Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. ZW UMG (Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Uniwersytet Morski w Gdyni). Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej oraz po przyjęciu jej obrony nadała Pani Karolinie Gaczkowskiej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Pani Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WARSZTATY Z ZAKRESU PRODUKCJI WYROBÓW MLECZARSKICH.

Dnia 22 stycznia 2019r. w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności odbyły się warsztaty z zakresu produkcji wyrobów mleczarskich dla Szkoły Podstawowej 56 im. Kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza ze Szczecina w ramach współpracy Szczecińskiego Oddziału PTTŻ (http://www.pttz.zut.edu.pl/) oraz Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Szóstoklasiści mieli możliwość samodzielnej produkcji oraz oceny jakości takich wyrobów mleczarskich jak masło, maślanka czy mleczne napoje fermentowane. Ponadto uczniowie dowiedzieli się czy lody charakteryzują się wysoką kalorycznością porównując je do popularnych batonów czekoladowych. Nie obyło się oczywiście bez słodkich przyjemności, ponieważ dzieci spróbowały lodów, których produkcji sami ochoczo się podjęli. Równie interesującym zagadnieniem okazała się produkcja masła. Dzięki pomysłowości dzieci udało się wyprodukować aż cztery rodzaje różnych jego smaków, które wylądowały na świeżutkim chlebie i zostały skonsumowane przez uczniów. Uwieńczeniem spotkania był konkurs na najszybsze otrzymanie masła. Pusta butelka, śmietanka i do boju ruszyli, kto pierwszy własnymi rękami wytrząśnie świeże masło. Wygrali wszyscy! Każdy uczestnik zabawy mógł zabrać swój mleczny produkt do domu. Na zakończenie rozdane zostały dyplomy „Przyjaciel krówki”, dla każdego ucznia. Warsztaty poprowadzili: dr hab. inż. Izabela Dmytrów; dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr inż. Katarzyna Skryplonek oraz mgr inż. Krzysztof Godula, mgr inż. Elżbieta Mulawka. 

KONFERENCJA DOKTORANTÓW

19 stycznia 2019 nasi doktoranci mgr. inż. Elżbieta Mulawka i mgr. inż. Krzysztof Godula uczestniczyli w Konferencji National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success”  (Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu”) organizowaną przez fundację Promovendi w Toruniu. Doktoranci wystąpili na sesji posterowej prezentując poniższą tematykę

1. Rodzaj kultury starterowej a wybrane cechy fizykochemiczne sera twarogowego w czasie przechowywania - mgr. inż. Elżbieta Mulawka

2. Wybrane cechy jakościowe twarogu bezlaktozowego w czasie przechowywania -  mgr. inż. Krzysztof Godula

Streszczenia w. w. doniesień w języku angielskim zostały opublikowane w książce „The Book of Abstracts National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success” 

Europejska Noc Naukowców 2018

Dnia 28 września 2018 roku Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności przeprowadził warsztaty w ramach Nocy Naukowców. Zajęcia na temat Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego cieszyły się dużą popularnością i wzięły w nich udział 4 grupy uczestników, wśród których byli zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe. W ramach zajęć uczestnicy samodzielnie przygotowywali produkty mleczne oraz nauczyli się jak mogą je w prosty sposób przygotować w zaciszu domowym. Dodatkowo wplecione w warsztaty mini wykłady pozwoliły uświadomić słuchaczy jak ważne jest wzbogacanie diety w produkty mleczne.

Odwiedziny dr Marty Henriques

Dnia 11 maja 2018 r. Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności odwiedziła dr Marta Henriques z Department of Food Science and Technology, College of Agriculture – Politechnika w Coimbrze, Portugalia. Podczas wizyty dr Henriques zapoznała się bliżej z tematyką badań prowadzonych w naszym Zakładzie, a także wygłosiła wykład otwarty na temat innowacyjnych możliwości wykorzystania białek serwatkowych. Odwiedziny te były wynikiem współpracy naszego Zakładu z Politechniką w Coimbrze nawiązanej przez dr inż. Katarzynę Skryplonek, która w roku 2017 odbyła tam kilkumiesięczny staż naukowy. Dotychczasowa współpraca zaowocowała już wspólnymi publikacjami. Rewizyta dr Henriques pozwoliła na zacieśnienie współpracy oraz omówienie szczegółów stażu naukowego planowanego przez Doktorantkę oraz studentki ZTMiPŻ.

Mleczne smakołyki

W dniach 19 i 24 kwietnia 2018 r. w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności odbyły się warsztaty pt. „Mleczne smakołyki – lody, jogurty oraz masło”, w których udział wzięli uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie. 

Promocja WNoŻiR

Dnia 9 kwietnia 2018r. Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności zrealizował zajęcia warsztatowe, których uczestnikami byli uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie.

5708.jpg

Dnia 22 lutego 2018 r. w ramach promocji WNoŻiR w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności oraz w Katedrze Technologii Żywności zorganizowano warsztaty dla uczniów  technikum żywienia z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie. Warsztaty zrealizowane w ZTMiPŻ miały tytuł "Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego".

Warsztaty

W dniach 13 i 14 lutego 2018r. zorganizowano warsztaty dla uczniów  klas 1-3 I Szkoły Podstawowej Montessori Bona Ventura oraz klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 7 ze Szczecina pt. "Smakołyki z mleka na Walentynki". Zajęcia odbyły się w ramach współpracy Szczecińskiego Oddziału PTTŻ (http://www.pttz.zut.edu.pl/) oraz Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.

Festiwal Nauki 2017

Dnia 21 oraz 22 września 2017r.. w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności w ramach organizowanego Festiwalu Nauki zrealizowano warsztaty w zakresie „Smakołyki z mleka”, w których wzieli udział uczniowie szkół SP 30 oraz SP 35 ze Szczecina.

W zakresie proponowanych warsztatów, posiłkując się przygotowanymi recepturami, uczestnicy nabyli umiejętność wyrobu w warunkach domowych wybranych „smakołyków z mleka” tj. lodów śmietankowych, cytrynowych i migdałowych, tradycyjnych mlecznych napojów fermentowanych takich jak jogurt i kefir oraz masła smakowego (paprykowe, czosnkowe, koperkowe). Wszystkie otrzymane produkty były degustowane przez zgromadzoną młodzież, która bardzo pochlebnie wypowiadała się o jakości sensorycznej ocenianych napojów. Warto również nadmienić, że w ramach zajęć udało się zrealizować mini wykład, który pozwolił słuchaczom zgłębić tajniki wiedzy jak ważne jest wzbogacanie diety w mleczne produkty fermentowane (kefiry, jogurty i maślanki) jak również zachęcił uczestników do degustacji przygotowanych produktów.

 

 

Promocja Wydziału

W dniu 28 września 2017 w ramach promocji Wydziału przeprowadzono warsztaty z uczniami klasy IV SP nr 35 w Szczecinie. Zajęcia przeprowadzono we współpracy z Katedrą Technologii Żywności, która zaznajomiła uczniów z technologią produkcji wyrobów piekarniczych.