Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Adres

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof FormickiKierownik Katedry, profesor zwyczajnytel.: +48 91 449 66 65, pokój 217
krzysztof.formicki@zut.edu.pl
Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-ZapałowiczProfesor zwyczajny tel.: +48 91 449 66 40, pokój 225
kinga.mazurkiewicz-zapalowicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUTProfesor ZUT

tel.: +48 91 449 6637, pokój 106
beata.wiecaszek@zut.edu.pl 

Dr hab inż. Agata Korzelecka-OrkiszStarszy specjslista n. t.tel.: +48 91 449 66 66, pokój 215
agata.korzelecka-orkisz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUTprofesor ZUTtel.: +48 91 449 66 67, pokój 224
adam.tanski@zut.edu.pl
Dr Angelika LinowskaAsystent

tel. +48 91 449 66 93, pokój 103

angelika.linowska@zut.edu.pl

Mgr inż. Marek JankowskiDoktorantpokój 214
Mgr inż. Witold SosnowskiDoktorantpokój 214