Pracownia Statków i Portów Rybackich - Statek Naukowo-Badawczy "SNB-AR1"

Skład osobowy: 
 

Osoba

Stanowisko

Kontakt

dr inż. Sebastian KrólSt. specjalista

tel.: +48 91 449 66 33, pokój A-4,

e-mail: skrol@zut.edu.pl

Grzegorz PelasikSt. technik