Wydziałowa Stacja Badań Modelowych w Ińsku

Skład osobowy

Osoba

Stanowisko

Kontakt

dr hab.
Henryk Sendłak
Kierownik stacjitel.: +48 91 449 66 29, pokój 6
e-mail: henryk.sendlak@zut.edu.pl
Alfred Wawryszynmechanik