Komisje wydziałowe

Komisja doktorancka do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki  2019/2020:

 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT,
 • mgr inż. Emilia Drozłowska.

Komisje wydziałowe na kadencję 01.10.2019 r. - 31.08.2020 r.:

 

Komisja Oceniająca do okresowej oceny nauczycieli akademickich:

 • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
 • dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska,nprof ZUT.


Komisja ds. odznaczeń i nagród:

 • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko,
 • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT – przewodnicząca.

 

Komisja ds. przewodów doktorskich:

 • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof  Formicki,
 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak,
 • dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT,
 • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT.


Komisja likwidacyjna:

 • dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec,
 • Tech. inf. Bartosz Bossy - przewodniczący.

Rady programowe dla poszczególnych kierunków studiów na kadencję 01.10.2019 r. - 31.08.2020 r.:

 

Rada Programowa kierunku Mikrobiologia stosowana:

 • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT - przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
 • dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
 • dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, pof. ZUT
 • dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska
 • Kornelia Strzech

Rada Programowa kierunku Rybactwo:

 • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT – przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
 • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
 • prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak
 • dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT
 • Kamila Fidos
 • Jacek Juchniewicz - SPRŁ

 

Rada Programowa kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

 • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko
 • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Edyta Balejko
 • dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT
 • dr inż. Wojciech Sawicki
 • Emilia Hubka

 

Rada Programowa kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:

 • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT
 • dr hab. inż. Edyta Balejko
 • dr inż. Grzegorz Bienkiewicz
 • dr inż. Wojciech Sawicki
 • Aleksandra Balcerzk