Rada dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

Skład osobowy

1.     Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT - przewodnicząca

2.      Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

3.     Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT        

4.     Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. ZUT 

5.     Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT

6.     Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT

7.     Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT

8.     Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT 

9.     Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT- zastępca przewodniczącej

10.   Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

11.   Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

12.  Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT

13.  Dr hab. inż. Edyta Balejko - przedstawiciel Rady Dyscypliny w Radzie Szkoły Doktorskiej

14. Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska

15. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz

16.  Dr inż. Anna Bogacka

17.  Dr inż. Katarzyna Felisiak

18.  Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec

19.  Dr inż. Katarzyna Szkolnicka

20.  Dr inż. Barbara Szymczak

21.  Dr inż. Grzegorz Tokarczyk

Harmonogram posiedzeń

20 listopada 2019 r. 

18 grudnia 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

 

 

Akty prawne ZUT

Oświadczenia:

Zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12.11.2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających ZUT do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017-2020

Zarządzenie nr 7 Rektora ZUT z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017–2020

 

Rada Dyscypliny Naukowej:

Zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 6.11.2019 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych ZUT na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej ZUT

Zarządzenie NR 17 Rektora ZUT z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Stopnie naukowe:

Uchwała nr 112 Senatu ZUT z dnia23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 117 Senatu ZUT z dnia14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 112 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

Uchwała nr 116 Senatu ZUT z dnia 14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny:

Zarządzenie NR 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie NR 16 Rektora ZUT z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.