Rada dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo

Skład osobowy

1)   Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT – przewodniczący

2)   Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT – zastępca przewodniczącego

3)   Prof. dr hab. Piotr Baranowski

4)   Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

5)   Prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak

6)   Prof. dr hab. inż. Danuta Szczerbińska

7)   Prof. dr hab. inż. Jan Udała

8)   Prof. dr hab. inż. Jerzy Wójcik

9)   Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz

10)   Dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

11)   Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT

12)   Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT

13)   Dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT

14)   Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT

15)   Dr hab. inż. Andrzej Dybus, prof. ZUT

16)   Dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT

17)   Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT

18)   Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT

19)     Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek , prof. ZUT

20)   Dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT

21)     Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT

22)     Dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT

23)   Dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT

24)   Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT

25)   Dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk

26)   Dr inż. Radosław Drozd

27)   Dr hab. Hanna Kulig

28)   Dr hab. inż. Katarzyna Michałek

29)   Dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz

30)   Dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk