Current news

Doktorat ramach projektu Horyzont 2020 „GREEN-MAP” 30.08.2019 09:51

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) poszukuje osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej dotyczącej przetwórstwa materiałów polimerowych z zastosowaniem funkcjonalizowanych naturalnych substancji do otrzymywania materiałów foliowych i opakowań w ramach projektu Horyzont 2020 „GREEN-MAP” – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability.
W ramach realizacji pracy doktorskiej przewidywany jest 10 miesięczny staż w przedsiębiorstwie w Niemczech, co daje możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Od kandydata oczekiwana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prof. dr hab. inż. Arturem Bartkowiakiem (e-mail: artur.bartkowiak@zut.edu.pl) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres e-mailowy: cbimo@zut.edu.pl  z dopiskiem w tytule wiadomości: doktorat „GREEN-MAP”.