Informacje bieżące

DRODZY KANDYDACI 20.08.2020 13:08

Jeśli nie zdążyliście zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym (ISR) w pierwszej turze naboru na studia, a chcecie zostać studentami naszego Wydziału, zapraszamy do kontaktu z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR ZUT w Szczecinie
Kazimierza Królewicza 4 71-550 Szczecin
e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel.: 91 449 6656