Informacje bieżące

Listy alfabetyczne i punktowe kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 26.07.2016 12:32

Kierunki:

Mikrobiologia stosowana  -  lista alfabetyczna ; lista punktowa

Rybactwo  - lista alfabetyczna ; lista punktowa

Technologia żywności i żywienie człowieka - lista alfabetyczna ; lista punktowa

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności   - lista alfabetyczna ; lista punktowa

Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym  - lista alfabetyczna ; lista punktowa