Informacje bieżące

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia 05.08.2016 15:11

Załącznik nr 1- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (alfabetyczna)

Załącznik nr 2- gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (punktacja)

Załącznik nr 3- mikrobiologia stosowana (alfabetyczna)

Załącznik nr 4- mikrobiologia stosowana (punktacja)

Załącznik nr 5- mikrobiologia stosowana II stopnia (alfabetyczna)

Załącznik nr 6- mikrobiologia stosowana II stopnia (punktacja)

Załącznik nr 7 - rybactwo I stopnia (punktacja)

Załącznik nr 8- rybactwo I stopnia (alfabetyczna)

Załącznik nr 9- technologia żywności i żywienie człowieka I  stopnia (punktacja)

Załącznik nr 10 -technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (alfabetyczna)

Załącznik nr 11- technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (punktacja)

Załącznik nr 12- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności  I stopnia (alfabetyczna)

Załącznik nr 13- zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności I stopnia (punktacja)