Informacje bieżące

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia. 12.07.2021 14:48

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.

Lista alfabetyczna.

Lista punktowa.

Dokumenty należy złożyć do 22.07.2021 ul. K. Królewicza 4, pokój nr 14