Informacje bieżące

Listy przyjętych na studia stacjonarne oraz decyzja w sprawie nauki w trybie niestacjonarnym. 30.09.2021 10:13

Listy przyjętych na studia dzienne:

Technologia żywności i żywienie człowieka (format:  pdf, rozmiar:  502 KB)

Mikrobiologia (format:  pdf, rozmiar:  359 KB)

Ichtiologia i akwakultura (format:  pdf, rozmiar:  365 KB)

 

Z przykrością zawiadamiamy, że względu na zbyt małą liczbę kandydatów podjęto decyzję o nieuruchomieniu studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.