Informacje bieżące

PRACA MAGISTERSKA i DOKTORAT w ramach projektu Horyzont 2020 „GREEN-MAP" 10.10.2019 10:58

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów (CBIMO)

 

 

OFERTA: PRACA MAGISTERSKA w ramach projektu Horyzont 2020 „GREEN-MAP”

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów (CBIMO) poszukuje osoby zainteresowanej realizacją pracy magisterskiej dotyczącej funkcjonalizacji bio-monomerów do otrzymywania materiałów foliowych i opakowań, w ramach programu Horyzont 2020 „GREEN-MAP” – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability.
W ramach projektu przewidywany jest 6-miesięczny staż w przedsiębiorstwie w Holandii, co daje możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Od kandydata oczekiwana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr inż. Łukaszem Łopusiewiczem (e-mail: lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres e-mailowy: cbimo@zut.edu.pl  z dopiskiem w tytule wiadomości: praca magisterska „GREEN-MAP”.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA: DOKTORAT w ramach projektu Horyzont 2020 „GREEN-MAP”

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów (CBIMO) poszukuje osoby zainteresowanej realizacją pracy doktorskiej dotyczącej przetwórstwa materiałów polimerowych z zastsowaniem funkcjonalizowanych naturalnych substancji do otrzymywania materiałów foliowych i opakowań w ramach projektu Horyzont 2020 „GREEN-MAP” – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability. W ramach realizacji pracy doktorskiej przewidywany jest 10 miesięczny staż w przedsiębiorstwie w Niemczech, co daje możliwość zdobycia unikalnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Od kandydata oczekiwana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prof. dr hab. inż. Arturem Bartkowiakiem (e-mail: artur.bartkowiak@zut.edu.pl) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres e-mailowy: cbimo@zut.edu.pl  z dopiskiem w tytule wiadomości: doktorat „GREEN-MAP”.