Informacje bieżące

Praktyki - terminy zaliczeń. 20.07.2021 14:59

Zaliczenie z praktyk odbędzie się w w następujących terminach sesji egzaminacyjnej:

7 września w godz. 9.00 – 14.00

8 września w godz. 11.00 – 14.00

9 września w godz. 9.00 – 14.00

Studenci kierunku Ichtiologia i Akwakultura - 8 września w godz. 9.00 – 11.00

Proszę indywidualnie umawiać się na wybrany dzień i godzinę zaliczenia (max. 20 osób dziennie). Zapisu na zaliczenie proszę dokonać przez aplikację MS Teams wyszukując Panią Profesor dr hab. Annę Mituniewicz-Małek, prof. ZUT na czacie lub przesyłać propozycję godzinową na maila Anna.Mituniewicz-Malek@zut.edu.pl .

Przed przystąpieniem do zaliczenia z praktyki zawodowej, należy dostarczyć do dziekanatu wypełniony dzienniczek praktyk, umowę oraz potwierdzenie odbycia praktyki.
Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki, proszę dostarczyć od razu po zakończonej praktyce,  najpóźniej do 01 września.