Informacje bieżące

Program BioLAB 2021-2022 13.11.2020 09:27

Wszystkich studentów i doktorantów zachęcamy do wzięcia udziału w programie BioLAB administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrigta.

 

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA studentom studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych i medycznych.
Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Nabór wniosków na rozpoczęcie stażu w roku akademickim 2021-2022 trwa do 1 lutego 2021. Rekrutacja na rok 2022-2023 zostanie uruchomiona w październiku 2021.

Więcej informacji:
fulbright.edu.pl/biolab