Informacje bieżące

Publiczna obronia rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Przybylskiej 29.10.2019 13:18

„Chromatograficzne metody ekstrakcji i oznaczania patuliny w owocach głogu (Crataegus spp.) stanowiących składniki żywności funkcjonalnej i suplementów diety”

Obrona PDF.