Informacje bieżące

Publiczna obronia rozprawy doktorskiej mgr Natalii Śmietany 10.06.2021 02:41

Obrona odbędzie się 22.06.2021 o godzinie 9:00. Chęć wzięcia udziału w spotkaniu proszę kierować na adres: bbossy@zut.edu.pl