Informacje bieżące

Rok 2019 - XLIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 08.07.2019 09:41

W Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach 12.04.2019 roku odbyła się XLIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w bloku „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”

Jury Olimpiady obu bloków reprezentowane było przez pracowników WNoŻiR:

  • w bloku tematycznym „Gastronomia”:

 

dr inż. Sylwia Przybylska - przewodnicząca Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności); Fizjologii Żywienia Człowieka);

dr hab. inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa);

dr hab. Marek Kotowicz – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Mięsa);

dr inż. Katarzyna Felisiak  – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności);

dr inż. Robert Iwański – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności);

dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska - członek Jury (asystent w Katedrze Technologii Żywności);

mgr inż. Izabela Daniel – członek Jury (asystent z Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka);

 

  • w bloku tematycznym „Technologia żywności”:

 

dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności); 

dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej);


dr inż. Anna Mituniewicz-Małek - członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności); 

dr inż. Dominika Plust – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Towaroznawstwa i Oceny Jakości);

 

 

Spośród 37 uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało: 

I miejsce -  Mikołaj Jan Tomaszewski - ZS Nr 6 w Szczecinie
II miejsce -
Malwin Marcel Majewski - ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp
III miejsce - Marcelina Teresa Andrzejewska - ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

Spośród 10 uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:

I miejsce -  Krzysztof Arkadiusz Przesmycki - ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
II miejsce -
Bartłomiej Wałdoch  ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.
III miejsce -
Ewa Marta Derlaga - ZS Nr 1 w Choszcznie.

W bloku gastronomia do etapu centralnego zakwalifikowało się 4 uczniów a w bloku technologia żywności 2 uczniów ( I i II miejsce). 

Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka i teoretyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof.  ZUT.

 

test z wiedzy na temat żywności uczestnicy w kuchni test z wiedzy na temat żywności test z wiedzy na temat żywności