Informacje bieżące

Spotkanie informacyjne dla pracowników WNoŻiR 22.09.2021 13:55

Pan Dziekan - prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki zaprasza wszystkich Pracowników Wydziału na spotkanie informacyjne z Kolegium Dziekańskim, które odbędzie się dnia 29 września br. o godzinie 10:00 w auli przy ul. Kazimierza Królewicza 4. Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje na temat rekrutacji, akredytacji i finansów.