Informacje bieżące

Studentka naszego wydziału wyrózniona stypendium Prezydenta. 18.08.2021 12:25

W dniu 13.03.2021 w Willi Lentza obyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Szczecin.

Wśród nagrodzonych osób znalazła się mgr inż. Emilia Drozłowska, doktorantka w dyscyplinie technologia żywności i żywnie. Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin funkcjonuje od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu. Wyróżnieni zostają studenci i doktoranci legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, których działalność naukowa wpływa na rozwój Szczecina.

stupendium Prezydenta miasta Szczecin