Informacje bieżące

Stypendia dla absolwentów zainteresowanych tematami niebieskiej biogospodarki, w tym akwakultury. 11.06.2021 14:29

Szanowni Państwo,

niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU) oferuje stypendia dla absolwentów szkół wyższych z Europy Środkowej i Wschodniej. Oferowany program stypendialny to dogodna opcja na spędzenie przez absolwentów od 6 do 12 miesięcy w niemieckiej instytucji badawczej lub firmie. Najbliższy termin składania wniosków to 30.09.2021r. Dalsze informacje na temat stypendium można znaleźć tutaj: www.dbu.de/2600.html lub pisząc bezpośrednio do koordynatora (Dr. Stefan Meyer, smeyer@bams.uni-kiel.de). Serdecznie zachęcamy do składania wniosków. 

Załącznik: Ulotka zawierająca przegląd instytucji wolontariackich, ich obszarów tematycznych i sugerowanych tematów badawczych. (format:  pdf, rozmiar:  3,26 MB)