Informacje bieżące

Terminiy komasacji zamówień publicznych w roku 2018 15.01.2018 08:50

Szanowni Państwo,

W roku budżetowym 2018 zostały wyznaczone następujące terminy komasacji zamówień na:

1) dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania: 9 lutego, 13 kwietnia, 15 czerwca, 14 września, 9 listopada;

2) dostawy mebli: 2 lutego, 13 kwietnia, 15 czerwca, 7 września, 19 października;

3) usługi drukarskie (usługi druku na nośniku papierowym): 2 lutego, 13 kwietnia, 15 czerwca, 7 września, 19 października.

Więcej w Komunikacie Rektra ZUT nr 2 z 2018 r.