Informacje bieżące

Terminy egzaminu z praktyk studenckich 2022 13.07.2022 11:45

Zaliczenie z praktyk (w formie zdalnej) odbędzie się w w następujących terminach sesji egzaminacyjnej:
6 września
7 września
12 września
w godzinach 9.00-14.00

Proszę indywidualnie umawiać się na wybrany dzień i godzinę zaliczenia. Zapisu na zaliczenie proszę dokonać przez aplikację MS Teams wyszukując Panią Profesor dr hab. Annę Mituniewicz-Małek, prof. ZUT na czacie lub przesłać informację na maila Anna.Mituniewicz-Malek@zut.edu.pl .

Tydzień przed przystąpieniem do zaliczenia z praktyki zawodowej, należy obowiązkowo dostarczyć do dziekanatu wypełniony dzienniczek praktyk, umowę oraz potwierdzenie odbycia praktyki. Brak w/w dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.