Informacje bieżące

Walczymy z fake newsami na temat zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19 11.06.2021 14:19

Ukazało się oficjalne stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk dotyczące zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19.

W ich opracowaniu brali udział także byli i obecni pracownicy naszego Wydziału – prof. dr hab. Mariola Friedrich i dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT. W stanowisku tym podkreśla się znaczenie wielu składników pochodzących z diety oraz mikrobioty jelitowej w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Obecnie nie ma jednak dowodów, aby spożywana żywność i zawarte w niej składniki odgrywały istotną rolę w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jednak rekomendowanie stosowania urozmaiconej diety, z dużym udziałem różnorodnej żywności pochodzenia roślinnego oraz odpowiednią ilością żywności pochodzenia zwierzęcego, ma dobre podstawy naukowe. Zarówno niedożywienie, niedowaga jak i otyłość są rozważane jako niezależne i prognostyczne czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, które zmniejszają szanse pacjenta na przeżycie, dlatego dbałość o dobry stan odżywienia, w tym prawidłową masę ciała, jest rozsądnym podejściem w profilaktyce zakażenia SARS-CoV-2 i łagodzeniu jego przebiegu. Zapraszamy do lektury infografiki, artykułu i upowszechniania zawartej tam wiedzy: link do dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  267 KB).