Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Ś.p. Dr inż. Krzysztof Radziun 05.02.2020 16:43

Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godzinie 10.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach ul. Powązkowska 43/45 w Warszawie

Dr inż. Krzysztof Radziun urodził się 10 maja 1937 roku w Wilnie. Ojciec Krzysztofa Radziuna był żołnierzem Piłsudskiego, a po śmierci Marszałka J. Piłsudzkiego na pogrzebie w Winie, niósł serce Wodza na grób Matki.
Z Rodziną po II wojnie, zamieszkał w Olsztynie, pracował w Kortowie jako technik asystent w Zakładzie Fizjologii Ryba na Wydziale Rybackim WSR. W 1968 roku przeniósł się wraz z żoną i Wydziałem Rybactwa Morskiego do Szczecina, tu skończył zaocznie studia magisterskie, a następnie obronił prace doktorską Po obronie został kierownikiem Stacji Badawczej Wydziału w Darłowie. W roku 1976 wrócił z Rodziną do Szczecina i jako Kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej na macierzystym Wydziale, pracując z dużymi sukcesami i zaangażowaniem przynosił w tamtym czasie Wydziałowi znaczne sukcesy naukowe. Brał udział w wyprawach naukowych na Spitsbergen. Do emerytury pracował w Zakładzie Anatomii i Embriologii Ryb pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Winnickiego.
Nagle i niespodziewanie zmarł w szpitalu w Garwolinie. Był szczerym i lubianym człowiekiem i Kolegą, duszą towarzystwa. Jak zawsze miał wiele ciekawych pomysłów na przyszłość i zawsze z radością wspominał swoją pracę na Wydziale, naukowe wyprawy, swoją pasję do ichtiologii i współprace z pracownikami Wydziału.

Spoczywaj w spokoju, będziemy Ciebie pamiętać
– Koleżanki i Koledzy z WydziałuKlepsydra Krzysztof Radziun

 

Krzysztof Radziun z psami