Informacje bieżące

Zachodniopomorskie Noble wręczone! Wśród uhonorowanych naukowcy ZUT 26.10.2021 12:52

W niedzielę 24 października w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dziewięcioro naukowców uhonorowano Zachodniopomorskimi Noblami. Prestiżowe nagrody przyznano po raz 21. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagrodę w dziedzinie nauk podstawowych otrzymał dr Xin Wen z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT (Katedra Fizykochemii Nanomateriałów) za badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do otrzymywania nowoczesnych materiałów magazynujących energię.
Wśród laureatów w naukach rolniczych znalazła się dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa (Katedra Technologii Mięsa) za opracowanie nowych metod podnoszących wartość odżywczą i walory smakowe produktów mięsnych.
W dziedzinie nauk o morzu nagrodę przyznano prof. dr hab. inż. Markowi Grycie z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT (Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska) za badania i wdrożenie technologii oczyszczania wód zaolejonych z transportu morskiego technikami membranowymi.
Gratulujemy!