Informacje bieżące

Zajęcia terenowe nad Tywą. 14.12.2021 09:55

Mimo niesprzyjającej aury, w dniu 7.12.2021r. nasi studenci Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa wzięli udział w zajęciach terenowych nad rzeką Tywą (Projekt edukacyjny nr 2021D3795S).

Nauczyli się prowadzić elektropołowy ryb, pobierać próby makrozoobentosu oraz przeprowadzili podstawowe badania fizykochemiczne wody rzecznej. Grudzień nie jest typowym miesiącem do prowadzenia monitoringu ekologicznego rzek, jednakże oprócz powszechnie występujących ryb (okoni, kiełbi) złowiono także ślizy oraz minogi strumieniowe.