Informacje bieżące

Zajęcia terenowe poza Uczelnią 03.12.2022 06:24

W dniu 18.11.2022 roku w godzinach 8.20 do 12.30 studenci kierunku TŻiŻCz (S2-s2-TŻ-OA-L-03) Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie realizowali zajęcia dydaktyczne w Przedsiębiorstwie Przemysłu Cukierniczego „GRYF” S.A. Firma ta jest jednym z głównych producentów, półproduktów z przerobu ziarna kakaowego (miazgi i tłuszczu kakaowego, proszku kakaowego oraz czekolad).

Zajęcia odbywały się w ramach przedmiotu: Towaroznawstwo wyrobów cukierniczych,
w zakresie których studenci na zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka między innymi oznaczają ilość kuwertury
na produktach czekoladowych oraz dokonują analizy składu kwasów tłuszczowych celem określenia autentyczność czekolad. Studenci w ramach zorganizowanych zajęć terenowych poznali historię zakładu, profil produkcji jak również poznali cały cykl technologiczny przetwórstwa ziarna kakaowego. Dodatkowo opiekun grupy z ramienia PPC „GRYF” S.A. Pan Jerzy Janicki, Environmental Manager zapoznał studentów z prowadzonymi w zakładzie badaniami laboratoryjnymi i analizą sensoryczną ziarna kakaowego oraz miazgi kakaowej. Realizacja zajęć terenowych bezpośrednio w przedsiębiorstwie zajmującym się przerobem ziarna kakaowego i produkcją czekolad wpisuje się idealnie w zakres tematyczny przedmiotu.
    Pomysł uczestnictwa w zajęciach terenowych poza Uczelnią był inicjatywą studentów, którzy prowadzącemu przedmiot dr inż. Grzegorzowi Bienkiewicz, prof. ZUT, udostępnili kontakt z osobą decyzyjną w Przedsiębiorstwie celem zorganizowania tego typu zajęć dydaktycznych.

 

Sterowanie produkcją czyszczenia ziarna. Linia technologiczna czyszczenia (odłuszczania) ziarna kakaowego. Zajęcia teoretyczne przed rozpoczęciem wizyty na produkcji.