XLVI Sesja Naukowa KNoŻ PAN

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
I
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

zapraszają na
XLVI Konferencję Naukową
pod patronatem
Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

ROLA NAUKI O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU W KSZTAŁTOWANIU JUTRA

Szczecin, 26-27 września 2023 r.

 

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,
Sesje Naukowe KNoŻ PAN mają charakter cykliczny i organizowane są co dwa lata przez krajowe ośrodki akademickie zajmujące się naukami o żywności. Celem XLVI Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac oraz osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiana poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego.
Podczas XLVI Sesji Naukowej KNoŻ PAN na naszym Wydziale będziemy obchodzić jubileusz 30-lecia kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia (ale nie jest do nich ograniczona):
•    Alternatywne surowce żywnościowe;
•    Innowacyjne procesy technologiczne i biotechnologiczne w produkcji żywności;
•    Przyszłość i wyzwania dla gospodarki rybnej;
•    Bezpieczeństwo żywieniowe i żywności
•    Produkcja żywności jako element biogospodarki i gospodarki w obiegu zamkniętym;
•    Żywienie człowieka oraz inne tematy pokrewne.

Miejsce obrad Sesji
Hanza Tower - Hotel Dana,  al. Wyzwolenia 46, 71-500 Szczecin
www.hoteldana.pl

W trakcie Sesji przewidziano:

wykłady plenarne, komunikaty ustne, sesję e-posterową (5 slajdów), dyskusję panelową, wystawy i ekspozycje.
O planowanej konferencji prosimy powiadomić współpracowników i osoby zainteresowane

Komitety i dane do kontaktu
Lista komitetów oraz dane do kontaktu z członkami komitetu organizacyjnego dostępne są na stronie: Komitety.

Rejestracja i opłaty

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji tylko w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza: REJESTRACJA ZAMKNIĘTA.

Rejestracja uczestnictwa do 30. kwietnia 2023  
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 2. lipca 2023 na konto:
Santander Bank Polska S.A. 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
tytułem: XLVI Konferencja Naukowa_imię i nazwisko

Koszty uczestnictwa w konferencji (bez noclegów) wynoszą:
•    900 zł/ 850 zł (członkowie PTTŻ na podstawie potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za rok 2022)–;
•     750 zł dla doktorantów i studentów

Opłata konferencyjna obejmuje:
•    udział w obradach,
•    materiały konferencyjne,
•    udział w uroczystym spotkaniu towarzyskim,
•    dwa obiady i przerwy kawowe.
W ramach jednej opłaty każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do prezentacji jednego komunikatu naukowego (e-poster – 5 minut lub referat – 15 minut), którego jednostronicowe streszczenie ukaże się w materiałach konferencyjnych.
Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów naukowych będą publikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość opublikowania jednego artykułu - rozdziału w monografii wydawanej przez Wydawnictwo Uczelniane ZUT (20 pkt za rozdział). Opłata za publikację rozdziału wynosi 450 zł.

Kluczowe terminy

•    do 30 kwietnia 2023 – rejestracja uczestnictwa
•    do 31 maja 2023 - przesłanie tekstu referatów plenarnych i jednostronicowych streszczeń
•    do 31 maja 2023 – przesyłanie streszczeń komunikatów
•    do 31 lipca 2023 – przesyłanie pełnych tekstów prac do druku
•    do 2 lipca 2023 – wniesienie opłaty konferencyjnej na konto:

Santander Bank Polska S.A.
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
tytułem: XLVI Konferencja Naukowa_imię i nazwisko

Zasady przygotowania prac

(Zasady pojawią się wkrótce)

Kontakt

Adres Komitetu Organizacyjnego
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
Tel: (091) 449 6528– przewodniczący,
(091) 449 6582 – z-ca przewodniczącego,
(091) 449 6541 - sekretarz

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:
grzegorz.tokarczyk@zut.edu.pl(przewodniczący)
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl(z-ca przewodniczącego)
Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.sawicki@zut.edu.pl(sekretarz)