Komitety

Komitet Honorowy
JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT; Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, prof. dr hab. Krzysztof Formicki; Prorektor ds. Studenckich, dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT
Komitet Naukowy
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak; prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska; dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT; dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs, prof. ZUT; dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT; dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT; dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT; dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT; dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT; dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT; dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT; dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT; dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT; dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT; dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT.

Komitet Organizacyjny
dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT – przewodniczący; dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT – z-ca przewodniczącego; dr inż. Wojciech Sawicki – sekretarz; mgr inż. Marta Tokarczyk – skarbnik, dr inż. Anna Bogacka; dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT; dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT; dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT; dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT; dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT; dr inż. Barbara Szymczak; dr inż. Katarzyna Felisiak; dr inż. Agnieszka Hrebień-Filisińska; dr inż. Alicja Dłubała; dr inż. Dominika Plust; dr inż. Sylwia Przybylska; dr inż. Izabela Dziaduch; dr Kamila Pokorska-Niewiada, dr inż. Katarzyna Szkolnicka

Adres Komitetu Organizacyjnego
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin
Tel: (091) 449 6528– przewodniczący,
(091) 449 6582 – z-ca przewodniczącego,
(091) 449 6541 - sekretarz

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:
grzegorz.tokarczyk@zut.edu.pl(przewodniczący)
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl(z-ca przewodniczącego)
Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.sawicki@zut.edu.pl(sekretarz)