Rybactwo

Nauczymy Cię nowoczesnych, opartych o najnowsze zdobycze genetyki, technologii hodowli ryb użytkowych i ozdobnych, biotechnologii stosowanej w środowisku wodnym i zarządzania gospodarką rybną. Poznasz najnowsze technologie ochrony i monitoringu środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt, fascynujące tajemnice biologii morza i ekoturystyki. Nauczymy Cię najnowszych technik eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek. Nasz dyplom umożliwi Ci uzyskanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego.

 

Oferujemy kształcenie na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

 

Na studiach I stopnia oferujemy kształcenie na 2 specjalnościach (do wyboru po II roku studiów):

 • biotechnologia rybacka i akwakultura,
 • eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego.

 

Na studiach II stopnia oferujemy kształcenie w trzech blokach obieralnych (do wyboru po 2 semestrze):

 • akwakultura,
 • eksploatacja biologiczna zasobów wód,
 • ochrona środowiska wodnego.

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (stacjonarne) lub 4 lata (niestacjonarne).

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (stacjonarne) lub 2 lata (niestacjonarne)

Studia niezależnie od stopnia kształcenia kończą się egzaminem dyplomowym, w trakcie którego student zdaje egzamin ustny i przedstawia pracę dyplomową.

 

Przykładowe przedmioty w toku studiów

 • I stopnia: anatomia i embriologia ryb,  ratownictwo wodne, hydrobotanika, , podstawy obsługi jednostek pływających, hydrochemia, hydrozoologia, genetyka, mikrobiologia, systematyka ryb, biologia ryb, fizjologia ryb, choroby ryb, gospodarka rybacka na wodach otwartych, ochrona wód, Toksykologia rybacka, akwakultura, technika połowów, rybackie zasoby wód, podstawy nurkowania swobodnego, podstawy hydrologii, teoria optymalnych połowów, statki i porty rybackie, oceanografia rybacka,  podstawy hydroakustyki i radiolokacji, wędkarstwo, zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi,  ekologia i biologia morza, paszoznawstwo oraz żywienie ryb i skorupiaków, wylęgarnictwo i produkcja materiału zarybieniowego, podstawy akwarystyki, hydrotechnika rybacka, biotechnologia rybacka, bionżynieria środowiska wodnego, choroby wirusowe organizmów wodnych, letnia praktyka zawodowa 6 tygodni.
 • II stopnia: choroby organizmów wodnych, marikultura, systematyka ryb użytkowych, rybactwo na terenach chronionych i rekreacyjne zagospodarowanie wód, genetyka i selekcja ryb, biologiczne zasoby wód, ekologia i  ochrona środowiska wodnego, bałtyckie rybołówstwo przybrzeżne i selektywność narzędzi połowu, choroby wirusowe i bakteryjne organizmów wodnych, chów skorupiaków i małży, akwakultura śródlądowa, akwarystyka, hydroakustyka i radiolokacja w rybactwie, rybackie użytkowanie wód,  hydrobiologia stosowana, letnia praktyka zawodowa 4 tygodnie.

 

Pracę znajdziesz w:

 • jednostkach administracji publicznej,
 • laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska,
 • jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wód,
 • jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej,
 • na statkach floty krajowej i zagranicznej,
 • przy projektowaniu nowoczesnych narzędzi połowowych w oparciu o specjalistyczną technikę informatyczną,
 • ośrodkach zajmujących się akwakulturą,
 • przy nadzorowaniu prac w ośrodkach zarybieniowych w wylęgarniach,
 • przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki.

 

 

 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji elektronicznej.