Historia

Koło zostało utworzone w 2012 roku, jednak tematycznie swoją tradycję wywodzi z SKN Technologów Przetwórstwa Rybnego, istniejącego w latach 70-80` na naszym Wydziale. W latach dziewięćdziesiątych działalność Koła podupadła, głównie z powodu braku odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia badań. Po oddaniu do użytku nowego budynku przy ul. Papieża Pawła VI działalność Koła reaktywowano pod nazwą SKN Technologów Żywności. Od początku istnienia Koło zajmowało się problematyką przetwórstwa rybnego, jak również dodatkami i opakowaniami w przemyśle spożywczym.

W 2006 roku prof. Edward Kołakowski przekazał opiekę nad działalnością Koła nowemu opiekunowi, i wraz z nim główny problem badawczy został zmieniony na technologię produktów zbożowych. Dwoje członków Koła (Mariusz Szymczak i Katarzyna Felisiak) po zakończeniu studiów  doktoranckich chciało kontynuować tematykę rybną i pracę ze studentami, dlatego  wspólnie utworzyli SKN Technologii Rybnej i Enzymów (SKN-TRiE). Od początku Koło skupia uwagę na badaniu enzymów proteolitycznych izolowanych z ryb i przemian spowodowanych ich aktywnością. Badania dotyczą produktów rybnych znanych na rynku oraz nowych produktów, które w przyszłości będą wyznaczać nowe trendy w przetwórstwie rybnym, mięsnym, itp.

O kolejnych osiągnięciach i ukończonych pracach badawczych możecie przeczytać w dziale OSIĄGNIĘCIA