Osiągnięcia

„Jakość marynowanego śledzia bałtyckiego podczas składowania zamrażalniczego"

ref.: Patryk Kamiński, Tomasz Bogdan /w:/ IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 23-24 listopada 2018. 

Właściwości technologiczne białek odzyskanych z pancerzy pozostałych po obieraniu krewetek"

ref.: Tomasz Bogdan, Patryk Kamiński /w:/ IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 23-24 listopada 2018. 

Odzyskiwanie białka z surowców ubocznych w przemyśle spożywczym metodą pH-shift"

ref.: Angelika Dominiczak /w:/ III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 24-25 listopada 2017. 

Członek Koła naukowego jest współautorem publikacji:

Metoda pH-shift. Odzyskiwanie białka z rybnych surowców ubocznych. Przemysł Spożywczy, 10, 24-27. Szymczak M., Dominiczak A., Szymczak B. 2017.

Wpływ czynników technologicznych na aktywność proteolityczną mięsa śledzi podczas procesu marynowania"
ref.: Marta Ogiełło i Anna Olczyk /w:/ VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017.

"Aktywność proteolityczną mięsa śledzi podczas procesu marynowania"
Ref: inż. Marta Wilczyńska, inż. Zuzanna Watral /w:/ II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 25-26 listopada 2016.

Wystąpienie naszego Koła na konferencji "Młody człowiek w świecie pokus czyli Brać albo Być" zostało wyróżnione wywiadem opublikowanym w gazecie: Paulina Brodalka, Katarzyna Kowalska. Cukier, czekolada i glutaminian sodu - błogosławieństwo czy przekleństwo? ZaLkA Gazeta Studencka Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, nr 4, 18-19, czerwiec 2016.


"Żywność, która uzależnia"
Ref.: inż. Katarzyna Kowalska, lic. Paulina Brodalka
/w:/ Konferencja Kół Naukowych uczelni Szczecińskich - Młody człowiek w świecie pokus czyli Brać albo Być. Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, 28 kwietnia 2016.

  


"Hydrolizaty mięsa dorsza jako źródło związków o działaniu przeciwutleniającym"
Ref: Paulina Brodalka, Katarzyna Kowalska, Wyróżnienie za wystąpienie /w:/ I Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, grudzień 2015.

 


"Wpływ rodzaju zalewy smakowej na jakość mięsa marynat śledziowych"
ref: Ruc M., Pruchnicka E., Bandosz W. Prezentacja /w:/ V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych, Szczecin, 6 grudnia 2013 r.

Wyniki badań opublikowane w recenzowanym czasopiśmie:
Szymczak M., Szymczak B., Koronkiewicz A., Felisiak K., Bednarek M*. 2013. Effect of cover brine type on the quality of meat from herring marinades. Journal of Food Science, 78(4), 619-625.
*członek SKN


"Charakterystyka sensoryczna, fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna marynat śledziowych dostępnych w okresie świątecznym"
ref: Ruc M., Pruchnicka E., Bandosz W.) Prezentacja /w:/ Współczesne Koncepcje w Towaroznawstwie, Krajowa Sesji Studenckich Kół Naukowych, 27.02-3.03.2013, Gdynia.


"Enzymy w soleniu ryb"
ref:  Junak M., Pruchnicka E., Ruc M. Prezentacja /w:/ IV Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT, 7 grudnia 2012, Szczecin.