Informacje o Zakładzie; zestaw fotografii

Prezentacja Zakładu w kilku slajdach (plik PowerPoint)

 

HISTORIA JEDNOSTKI

 

Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska został powołany w 1987 roku i wywodzi się z Zakładu Oceanografii (ówczesny kierownik prof. zw. dr hab. I. DRZYCIMSKI).W jej skład decyzją Rady Wydziału wszedł w 1993 roku Zakład Hydrochemii i Ochrony Wód na prawach pracowni, po odejściu na rentę Doc. dr Antoniego TADAJEWSKIEGO. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska zorganizował i stworzył od podstaw, nadając mu kształt dydaktyczny i naukowy - prof. dr hab. Juliusz C. CHOJNACKI. Status Katedry, Zakład uzyskał w roku 2000, ponieważ posiadał w swoim składzie aż 5 adiunktów ze stopniem doktora oraz samodzielnego pracownika nauki z tytułem profesora. Ze składu Katedry od lutego 2005 roku ubyła Pracownia Hydrochemii i Ochrony Wód i została przekształcona w samodzielny Zakład po zatwierdzeniu stopnia naukowego dr hab. inż. Jackowi F. KUBIAKOWI prof. AR. Od jesieni 2005 roku decyzją Rady Wydziału pracownicy byłej Katedry Oceanografii włączeni zostali w strukturę Katedry Ekologii Morza i Ochrony Środowiska po odejściu na emeryturę prof. zw. dr hab. Idziego DRZYCIMSKIEGO. Obecnie tj. na początku 2014 roku, po zmianach kadrowych (redukcjach) jednostka spełnia warunki Zakładu. Szczegóły poniżej. Od dnia 29 stycznia 2014 roku Kuratorem Zakładu, z powodu przejścia prof zw. dr hab. inż. Juliusza C. Chojnackiego na emeryturę z dniem 1 marca 2014 roku, została jednomyślnie wyznaczona przez Radę Wydziału pani prof. ndzw. ZUT dr hab. Katarzyna STEPANOWSKA.

 

PERSONALIA SZCZEGÓŁOWE ZAKŁADU

W 1987 roku Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska utworzył i zorganizował prof. dr hab. J. C. CHOJNACKI z jedynym wówczas pracownikiem mgr inż. Jolantą Młotek (zmieniła pracę w 1989 i na Jej miejsce przyjęto pracownika technicznego Tadeusza ZAMKOWSKIEGO) a już wiosną 1989 roku dołączył do składu pracowników mgr Piotr GRUSZKA. Po przyłączeniu do Zakładu Pracowni Hydrochemii i Ochrony Wód, w której wakowało stanowisko kierownika, od 1993 roku zajęcia programowe z hydrochemii przez dwa semestry prowadził śp. dr inż. Janusz BARAN (Politechnika Szczecińska) i mgr inż. Dariusz RUTKOWSKI jak również mgr inż. Renata MARCINIAK-KAMIŃSKA z mgr inż. Haroldem PENA BASTIDAS (doktorant) oraz powracająca z urlopu wychowawczego, mgr inż. Elżbieta SROKA. Od 1994 roku kierownikiem Pracowni został dr inż. Jacek KUBIAK. W tym samym roku przyjęto na studia doktoranckie mgr inż. Agnieszkę TÓRZ. Jesienią 1995 roku zrezygnowało z pracy dwóch asystentów mgr inż. Dariusz RUTKOWSKI i mgr inż. Renata MARCINIAK-KAMIŃSKA. W wyniku konkursu na jeden z wolnych etatów asystenta w 1995 roku przyjęto do Zakładu mgr inż. Arkadiusza NĘDZARKA; od października tego roku na studia doktoranckie w Zakładzie przyjęto mgr inż. Małgorzatę SITKOWSKĄ i mgr inż. Joannę ŻURAWSKĄ. W 1996 roku ze składu pracowników ubył pracownik inżynieryjno techniczny mgr inż. Marek KNASIAK. Wobec wolnego jeszcze etatu dydaktycznego w 1997 roku na to stanowisko została zatrudniona mgr inż. Agnieszka TÓRZ. W 1999 zakwalifikowano na studia doktoranckie mgr inż. Elizę ANTOŃCZAK (pracowała do maja 2002 roku)i mgr inż. Zuzannę WECHTEROWICZ (pracowała jedynie do czerwca 2000 roku, w październiku 2000 studia doktoranckie rozpoczęła mgr inż. Sylwię MACHULA, a od jesieni 2002 roku słuchaczką studium doktoranckiego została mgr inż. Kinga TYLUŚ. Jesienią roku 2000 na Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego PAN, wyspa King George (Szetlandy Południowe), wyjechał nasz Kolega mgr inż. Arkadiusz NĘDZAREK, gdzie prowadził badania chemizmu wód aż do końca lata antarktycznego w 2001/2002 roku, powrócił z kontraktu w ostatnich dniach 2002 roku, rozliczył się z badań na rzecz Zakładu Badań Polarnych, po czym jeszcze w lipcu 2002 roku obronił doktorat. Po raz drugi do Antarktyki dr inż. Arkadiusz NĘDZAREK wyjechał późną jesienią 2004 roku, jako kierownik XXIX wyprawy polarnej PAN na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego (wraz z nim wyjechała dr inż. Katarzyna STEPANOWSKA- ichtiolog); powrócił do kraju w 2005 roku już do nowego Zakładu Hydrochemii i Ochrony Wód. Ze składu Katedry ubyli dr hab. Jacek F. KUBIAK, dr inż. Agnieszka TÓRZ, dr inż. Sylwia MACHULA. Jesienią 2005 roku do Katedry przyjęto nową słuchaczkę studium doktoranckiego mgr inż. Annę GRZESZCZYK-KOWALSKĄ, a od października 2006 kolejną doktorantką została mgr Beata ROSIŃSKA. Po odejściu na emeryturę prof. zw. dr hab. Idziego DRZYCIMSKIEGO przybyli do Katedry od jesieni 2005 roku - dr inż. Jerzy MASŁOWSKI, dr Marek CHABIOR, mgr inż. Halina DWORCZAK i mgr inż. Joanna ROKICKA-PRAXMAJER. Dnia 10 października 2007 Joanna Rokicka-Praxmajer obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, której promotorem był prof zw. Idzi DRZYCIMSKI. W styczniu 2008 niespodziewanie ciężko zachorował nasz Kolega dr inż. Jerzy MASŁOWSKI i przeszedł na rentę. Adiunktem w Katedrze została dr inż. Joanna ROKICKA-PRAXMAJER i prowadzi zajęcia dotychczas realizowane przez Kolegę MASŁOWSKIEGO, jednocześnie Pani doktor reaktywowała pracę NAUKOWEGO KOŁA OCEANOGRAFICZNEGO. Od 1 października 2008 roku doktorantką w Katedrze została mgr. inż. Monika HAŁUPKA. Po długiej i ciężkiej chorobie 24 maja 2009 roku zmarł nasz Kolega dr inż. Jerzy MASŁOWSKI. NKO z opiekunką dr inż. Joanną ROKICKĄ - PRAXMAJERi mgr Beata ROSIŃSKĄ zorganizowało udany obóz nad Adriatykiem w Chorwacji (blisko Trogiru) dzięki wielkiej pomocy kolegi dr inż. Leona GRUBISICA, absolwenta naszego wydziału (WRM w Szczecinie)a obecnie pracownika Instytutu Oceanografii i Rybołówstwa w Splicie. Od 1 października 2009 roku na studia doktoranckie w Katedrze przyjęto mgr Joannę CUPAK. Kolejna fuzja w 2010 r z Zakładem Hydrochemii i Ochrony Wód z dr hab. Jackiem F. KUBIAKIEM, dr hab. Agnieszką TÓRZ, dr hab. inż. Arkadiuszem NĘDZARKIEM i dr inż. Sylwią MACHULA. W lutym 2011 roku zakończono kontrakt w ZUT z dr Piotrem GRUSZKĄ po niepomyślnych recenzjach habilitacji,(miał status volontariusza do końca I kwartału 2012 roku dla zakończenia grantu KBN), a w czerwcu 2011 roku zakończyła pracę w ZUT Pani dr inż. Elżbieta SROKA. Jesienią 2011 rezygnuje ze studiów doktoranckich z powodów ekonomicznych - mgr inż. Joanna CUPAK. Od 21 października 2011 roku pełnoetatowym pracownikiem, decyzją JM Rektora i Dziekana zostaje mgr inż. Anna GRZESZCZYK - KOWALSKA. Dalsze zmiany strukturalne i organizacyjne nastąpiły 14 grudnia 2011 roku - Katedrę pn. Hydrosfery i Ochrony Środowiska - po przeniesieniu z pawilonu H do pawilonu D i budynku głównego - po raz kolejny opuszcza dr hab. Jacek KUBIAK z zespołem (dr hab. Agnieszka TÓRZ i Arkadiusz NĘDZAREK odeszli z Zakładu Hydrochemii - wiosną 2011 roku tworząc nową jednostkę SOZOLOGIA WÓD). Dr Marek CHABIOR nie uzyskał przedłużenia kontraktu adiunkta i zakończył pracę w ZUT z końcem lutego 2012 roku. Obrony prac doktorskich dr inż. Anny GRZESZCZYK -KOWALSKIEJ i dr Beaty ROSIŃSKIEJ (na UG z oceanologii) odbyły się pomyślnie w 2011 roku, natomiast dr inż. Monika HAŁUPKA obroniła swój doktorat 13 listopada 2013 roku.Jesienią 2013 roku przyjęto na studia doktoranckie mgr inż. Agatę TABERSKĄ (promotor pomocniczy dr inż. Joanna ROKICKA-PRAXMAJER) a także po 2 latach pobytu na studium innego wydziału - mgr inż. Malwinę PILARSKĄ (promotor pomocniczy prof.dr hab. J. F. KUBIAK). Od 29 stycznia 2014 roku Kuratorem Zakładu została Pani prof. ndzw. ZUT dr hab. Katarzyna STEPANOWSKA, po przejściu na emeryturę prof. zw. dr hab. Juliusza C. CHOJNACKIEGO z dniem 1 marca 2014.

 Promotorem prac doktorskich, niżej wymienionych pracowników i doktorantów Zakładu, był prof. dr hab. Juliusz C. CHOJNACKI: 

 1. Dr inż. Harold Pena BASTIDAS (1994) 

2. Dr inż. Elżbieta SROKA (1997) 

3. Dr Piotr GRUSZKA (1998) 

4. Dr inż. Agnieszka TÓRZ (1998) 

5. Dr inż. Małgorzata RACZYŃSKA (1999) 

6. Dr inż. Joanna ŻURAWSKA (1999) 

7. Dr inż. Arkadiusz NĘDZAREK (2002) 

8. Dr inż. Sylwia MACHULA (2005) 

9. Dr inż. Kinga TYLUŚ(2006) 

10. Dr inż. Anna GRZESZCZYK - KOWALSKA (2011)

11. Dr Beata ROSIŃSKA (2011 - dr oceanologii UG)

12. Dr inż. Monika HAŁUPKA (2013)

 

Dotychczas w Zakładzie wykonano ponad 300 prac magisterskich, blisko 110 prac inżynierskich (na studiach stacjonarnych i zaocznych) oraz ponad 350 prac dyplomowych na Studium Podyplomowym Ekologia a ochrona środowiska

 

Publikacje pracowników Zakładu to liczne, publikowane w kraju i zagranicą prace oryginalne, rozprawy, referaty, komunikaty i doniesienia, opracowania i ekspertyzy, podręczniki akademickie, skrypty i miniskrypty (w załączeniu). 

 

 

ZAKRES BADAŃ 

Przedmiotem zainteresowań pracowników Zakładu jest ekologia wód pojmowana we wszelkich wzajemnych relacjach hydrobiontów ze środowiskiem wodnym. Szczególne cechy środowiska wodnego (morskiego i limnetycznego) i struktury ekologiczne hydrobiontów. Ekologia hydrobiontów - planktonu, bentosu i nektonu wód słodkich (lotycznych i lenitycznych) oraz estuaryjnych i morskich a zwłaszcza ich struktury populacyjne i biocenotyczne a także funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach antropopresji, stanowią jeden z profili badawczych Zakładu. Drugim profilem badawczym Zakładu jest biologia morza. 

 

Z inicjatywy Kierownika Zakładu, w czerwcu 1990 roku rozpoczął się eksperyment ekologiczny z pierwszymi na Bałtyku sztucznymi rafami na Zatoce Pomorskiej, którego celem było określenie możliwości rewitalizacji zdegradowanych ekosystemów wód przybrzeżnych morza, przy pomocy sztucznych substratów. Od 1999 roku pod kierunkiem Kierownika Zakładu prowadzono eksperyment ekologiczny na jeziorze Miedwie polegający na biomanipulacji strukturą ekologiczną ichtiofauny dla przywrócenia naturalnych procesów samooczyszczania w jeziorze. Zleceniodawcą biomanipulacji i badań interdyscyplinarnych środowiska jeziornego jest Spółka Wodna Miedwie a środki na ten cel pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

 

Zestawienie tematów realizowanych na zlecenie: 

 

1. Od 1990 roku ”Sztuczne rafy jako medium revitalizacji morza" (na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz jako temat zamawiany w NFOŚ)”. W eksperymencie tym brali udział ze swoimi programami badawczymi kilka zakładów z AR w Szczecinie, MIR w Świnoujściu a także Uniwersytetu w Bremen i IfMK Uniwersytetu im. Ch. Alberta w Kiel z Niemiec 

2. Realizacja zadania badawczego B-6 do umowy międzyrządowej Polsko - Niemieckiej X 08712 nr projektu 1192-12194 pt. Biologische auswirkungen der umweltbelastung der Ostsee”.

3. Zadanie badawcze ”Określenie uwarunkowań i założeń podstaw ekorozwoju Pomorza Koszalińskiego na tle analizy warunków przyrodniczo - gospodarczych” w ramach tematu zamawianego w KBN PBZ-118-01. 

4. ”Biomanipulacja strukturą ekologiczną ichtiofauny w jeziorze Miedwie” (1998 -2001 ) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szczecinie

5. "Określenie wielkości biomasy fauny bentosowej wybranych rzek Pomorza Zachodniego oraz jakości wód tych rzek na podstawie wskaźnika BMWP-PL w celu oszacowania bazy pokarmowej ryb". Kierownik tematu dr inż. Małgorzata RACZYŃSKA. Projekt nr OR16-61535-OR1600014/07 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 

6."Rozpoznanie warunków tarliskowych i tarlisk ryb w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie od Międzyzdrojów do Świętouścia metodą bezpośredniego monitoringu podwodnego". Kierownik tematu dr Piotr GRUSZKA. Projekt nr OR1600015/07 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006. 

7. Monitoring przedinwestycyjny "Falochron osłonowy w Świnoujściu dla celów GAZOPORTU" - inwentaryzacja bentosu, planktonu, psammonu, kidziny na obszarze portu i klapowiska - zleceniodawca Urząd Morski w Szczecinie 2010 -2011.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

 

Prof. dr hab. Juliusz C. CHOJNACKI, prof. zw. - oceanolog, biolog i ekolog morza, badacz morskich wód polarnych (Antarktycznych) i Bałtyku, wód estuariowych; zbudował i monitoruje pierwszą sztuczną rafę na Zatoce Pomorskiej jako medium do rewitalizacji wód morskich. Specjalizuje się w zakresie ekologii zooplanktonu morskiego, dynamice jego struktur i ich funkcjonowania; zoobentosu na sztucznych podłożach w strefie przybrzeżnej morza a ponadto w biomanipulacji wód limnetycznych (jezioro Miedwie). 

Dr inż. Małgorzata RACZYŃSKA - hydrobiolog, specjalizuje się w ekologii wód płynących; strukturami ekologicznymi zoocenoz planktonowych i bentosowych na tle hydrochemicznych wskaźników jakościowych małych rzek. 

Dr inż. Joanna ROKICKA - PRAXMAJER - hydrobiolog, pracuje nad bentosem morskim, specjalizuje się w nicieniach wolnożyjących morskich i estuaryjnych (jedna z trzech osób w Polsce). Opiekuje się reaktywowanym, studenckim Naukowym Kołem Oceanograficznym. 

Dr inż. Anna GRZESZCZYK - KOWALSKA - absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, specjalizuje się w badaniu organizmów nektobentosowych południowego wybrzeża Bałtyku, a także ekologią kidziny morskiej.

Mgr inż. Agata TABERSKA - gromadzi literaturę i doskonali technikę badania mejobentosu arenalu morskiego o czym będzie pisać pracę doktorską

Mgr inż. Malwina PILARSKA - po przejściu ze studium doktoranckiego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, dostała możliwość zebrania i opracowania dynamiki chemicznych parametrów środowiska  jezior antropogennych woj. zachodniopomorskiego - Turkusowego, Czarnogłowy, Portowego i Żeglica (promotorem pomocniczym Rada Wydziału wyznaczyła Pana Prof. dr hab. J.F.Kubiaka)

DYDAKTYKA 

 Pracownicy Zakładu Ekologii Morza i Ochrony Środowiska prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 

* WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA 

 

1. Ekologia 

2. Ekologia i ochrona środowiska 

3. Ekologia wód 

 

 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

1. Podstawy ekologii

2. Ćwiczenia terenowe z ekologii środowiska

 Aktywność Zakładu na rzecz Wydziału

Kierownik Zakładu stworzył i realizował od 1990 roku Studium Podyplomowe ”Ekologia a ochrona środowiska”, którego XVI ostatnia edycja dobiegła końca jesienią 2007 roku. Studium ukończyło blisko 500 Słuchaczy z terenu całego Województwa Zachodniopomorskiego i województw ościennych a nawet Słuchacze z województw - Warmińsko-Mazurskiego i Podkarpackiego. 

Dzięki inicjatywie kierownika Zakładu i środków JM Rektora ZUT prof.dr hab. W. KIERNOŻYCKIEGO zorganizowana została na Wydziale specjalna "Antarktyczna witryna polarna " z osiągnięciami polarników którzy pracowali na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na wyspie King George - Juliusza C. Chojnackiego, Edwarda Kołakowskiego, Anny Kołakowskiej, Arkadiusza Nędzarka i Katarzyny Stepanowskiej. Wykonano również specjalną tablicę informującą o udziale wszystkich pracowników Wydziału w badaniach i rejsach polarnych. Ekspozycja do oglądania od strony pasażu dawnej czytelni i od schodów od godz. 7 - 21 codziennie.

Dzięki uprzejmości Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody - mgr inż. Elżbiety CHOJNACKIEJ, Zakład współdziała w prowadzeniu zmienianych ekspozycji fotograficznych w Galerii obok Rekina” ZPFP, która z nowym szyldem mieści się na Wydziale przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w pasażu po dawnej czytelni.