Ogólnopolski Kurs Ocena hydromorfologiczna rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej

Ogólnopolski Kurs Naukowo-Szkoleniowy zorganizowany w Szczecinie w 2008 roku, zaprezentował polską wersję metody River Habitat Survey (RHS).

Na Ogólnopolskim Kursie Naukowo-Szkoleniowym zorganizowanym w Szczecinie w 2008 roku, zaprezentowano polską wersję metody River Habitat Survey (RHS), który jest jednym z najważniejszych systemów waloryzacji hydromorfologicznej rzek, jaki rozwinął się w ostatnim okresie w Unii Europejskiej. Pracownicy WIOŚ, Wydziałów Ochrony Środowiska administracji państwowej i samorządowej z całej Polski uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas kilkudniowego kursu pod Szczecinem. Szkolenie zorganizowała i z wielkim powodzeniem prowadziła dr inż. Małgorzata RACZYŃSKA przy pomocy Koleżanek z Katedry (m.in. mgr inż. Anny Grzeszczyk - Kowalskiej, mgr Beaty Rosińskiej, dr inż. Joanny Rokickiej-Praxmajer, mgr inż. Haliny Dworczak, dr inż. Sylwii Machula). Wykładowcami byli eksperci z Unii Europejskiej z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski (m.in. z Poznania i Szczecina - Prof.dr hab. J.C.Chojnacki - ”Badania hydrobiologiczne na Pomorzu Zachodnim - białe plamy?”). Zaletą zajęć była natychmiastowa praktyka wszystkich uczestników szkolenia - uzbrojeni w sprzęt i specjalne ubiory słuchacze przemierzali koryta okolicznych rzek wprawiając się w ocenie warunków środowiskowych wg. wymogów RHS. Wszyscy uzyskali cenne certyfikaty specjalistów RHS.

 

 


Grupa uczestników kursu RHS tuż przed zajęciami praktycznymi w rzece (wszyscy wyposażeni w specjalne ubiory i tyczki)


Za chwile ruszamy w teren


Schodzimy do koryta rzeki


Bacznie oceniamy środowisko rzeki - co jest możliwe tylko pieszo