Wykaz publikacji Pracowników

Prof. dr hab. Juliusz C. CHOJNACKI

 

 1.  Chojnacki J., Drzycimski I., Radziun M. 1972: Ekologia Zooplanktonu Południowego Bałtyku. Oprac. Morsk. Inst. Ryb. w: Ekosystemy Morskie, Ser., Biologia 2, 73-146.
 2. Nguyen van Khanh, Drzycimski I., Chojnacki J., 1973: Certain biological features of sprat Sprattus sprattus balticus /G.Schneider/ from Bornholm Depth. Acta Icht. et Pisc. 2,2, 41-53.
 3. Nguyen van Khanh, Drzycimski I., Chojnacki J. 1973: Feeding and food composition of sprat from Bornholm Depth. Acta Icht. et Pisc.2,2,55-66.
 4. Chojnacki J. 1973: Wioślarki /Cladocera/ Bosmina coregoni maritima /P.E.Muller/ i Evadne nordmanni Loven na tle zooplanktonu bałtyckiego w 1971 roku. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin. Ser.Ryb. Mor. 40, 27-42.
 5. Radziejewska T., Chojnacki J., Masłowski J. 1973: New indicator species in the Baltic zooplankton in 1972. Mar. Biol. 23, 2, 111-114.
 6. Chojnacki J. , Seidler W. 1973: Udział kalmarów w polskich połowach przemysłowych na Georges Bank i Cap Blanc w niektórych miesiącach 1971 roku. Mat. I Sympozjum Kalmarowego. Morsk. Instyt. Ryb. Gdynia. 160-169.
 7.  * materiały wydane w j. angielskim Chojnacki J., Seidler W. 1977: The percentage of squid in polish commercial catches from the Georges Bank and Cap Blanc Grounds in certain months of 1971. In.: Squid Symposium. Warsaw. 110-117.
 8. Chojnacki J. 1973: Kalmary w połowach trawlera m/t Lutjan na SW Atlantyku (marzec-czerwiec 1971). Zesz.Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 40, 3-9.
 9. Chojnacki J. 1973: Length-weight relationships for squids Illex illecebrosus Le Sueur and Loligo pealei (Le Sueur). Acta Ichtiol. et Pisca. 2,2, 99-103.
 10. Chojnacki J. 1973: Zooplankton Południowego Bałtyku w 1960 roku. Zesz. Nauk.Akad.Roln. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 40, 11-25.
 11. Chojnacki J. 1973: Ekologia zooplanktonu Południowego Bałtyku w 1972 roku. Opr. Morsk.Inst.Ryb. Gdynia, W: Ekosystemy morskie, ser. Biologia 7,8, 187-246.
 12. Chojnacki J., Drzycimski I.,Masłowski J.,Radziejewska T., Strzelichowski M. 1974: Określenie biomasy ważniejszych populacji zooplanktonu Południowego Bałtyku w 1973 roku. Opr. Morsk. Inst. Ryb. Gdynia. W: Ekosystemy morskie. Ser. Biologia 12, 131-164.
 13. Chojnacki J., Wróblewski R.J., 1975: Zooplankton Południowego Bałtyku w 1963 roku na tle warunków hydrologicznych. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin. Ser. Ryb. Mor. 46, 4, 25-43.
 14. Chojnacki J. 1975: Zooplankton Południowego Bałtyku w 1972 roku. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Morsk. 51,5,13-20.
 15. Chojnacki J., Drzycimski I., Masłowski J., Radziejewska T. 1975: Uwagi o połowach zooplanktonu siatką Nansena i 9 litrowym czerpaczem PVC. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 46,4, 45-51.
 16. Chojnacki J., Drzycimski I., Masłowski J., Radziejewska T., Strzelichowski M. 1975: Próba oceny biomasy planktonu skorupiakowego Południowego Bałtyku w 1973 roku metodą standardów wagowych. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser.Ryb.Mor. 46,4, 5-24.
 17. Chojnacki J. 1976: Wartość energetyczna zooplanktonu Południowego Bałtyku. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 60, 7, 3-12.
 18. Chojnacki J. 1976: Ocena tendencji skupiskowych zooplanktonu na podstawie liczebności, suchej masy i wartości energetycznej. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 60, 7, 13-30.
 19. Chojnacki J. 1979: Calanus hyperboreus Kroyer 1938 - nowy gatunek wskaźnikowy wód północnomorskich w Bałtyku. Przegl. Zool. 23, 3, 244-245.
 20. Chojnacki J., Drzycimski I., 1979: Wahania liczebności i biomasy, wartości energetycznej zooplanktonu w latach 1970-1975 pod wpływem rosnącej eutrofizacji wód Bałtyku. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 75,10, 3-14.
 21. Chojnacki J., Radziejewska T. 1980: Wskaźniki wlewów z Morza Północnego w planktonie Południowego Bałtyku w latach 1970-74. In.: Ekosistemy Baltiki. Morsk. Instyt. Ryb. Gdynia. 2, 283-290.
 22. Chojnacki J., Palczewski P. 1980: Techniques of otholith treatment for age and growth determination of tree white - blooded fish species. Acta Icht. et Pisc. 11, 2,39-46.
 23. Chojnacki J., Palczewski P. 1981: Age and growth rate of Pseudochaenichthys georgianus Norm 1937 family (Chaenichthyidae) of South Georgia region. Pol. Polar Res. 2,3-4, 145-157.
 24. Chojnacki J., Janowski M., 1982: The volume standards of marine Cladocera - Bosmina coregoni maritima /P.E.Muller/, Evadne nordmanni Loven and Podon spp. from the eastern part of the Southern Baltic. Wiss.Zeitschr.W.Pieck Univ. Rostock. Natur. 6, 31-35.
 25. Chojnacki J., Hussein M.M.M. 1983: Body lenght and weight of the dominant Copepod species in the Southern Baltic Sea. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 103, 53-64.
 26. Chojnacki J. 1983: Badania liczebności biomasy i wartości energetycznej mesozooplanktonu w Zatoce Pomorskiej i rejonie Ustki w cyklu rocznym. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser. Ryb. Mor. 103, 17-33.
 27. Chojnacki J. 1983: Standardgewichte der Copepoden in der Pommerschen Bucht. Intern.Rev.Hydrobiol. 68,3,435-441.
 28. Chojnacki J., Drozgowski W., Jarocki M., 1983: Struktura długości i odżywiania się Euphausia superba w sezonie letnim 1976/77 z rejonu South Georgia. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Szczecin, Ser.Ryb.Mor. 103, 35 - 51.
 29. Nguyen van Khanh, Drzycimski I., Chojnacki J., 1972: A conribution to the biology of sprat /Sprattus sprattus balticus (G.Schneider)/ from the Bornholm Basin.ICES, Pelagic Fish /Northern/ Committee,CM H:23 1-10.
 30. Chojnacki J., Seidler W. 1972: Bezkręgowce użytkowe w polskich połowach atlantyckich. Techn.Gosp.Mor. 7,8 407-409.
 31. Chojnacki J. 1973: Sezonowe występowanie wioślarek Bosmina coregoni maritima (P.E.Muller) i Evadne nordmanni Loven w latach 1971-1972 w Baltyku. Materiały 9 Zjazdu Polsk. Tow. Hydrobiol. Poznań. 125p
 32. Chojnacki J. 1973: Cladocerans Bosmina coregoni maritima P.E.Muller) and Evadne nordmanni Loven in the Southern Baltic in 1972.ICES Plankton Committee. CM L: 15.4 pp.
 33. Radziejewska T., Chojnacki J., Masłowski J. 1973: Biologiczne wskaźniki wlewów wód słonych z Morza Północnego do Bałtyku w zooplanktonie bałtyckim. Materiały 9 Zjazdu Polsk. Tow. Hydrobiol. Poznań. 123 p.
 34. Chojnacki J., Drzycimski I., Masłowski J., Radziejewska T., Strzelichowski M. 1974: Biomass of the Southern Baltic holoplanktonic crustaceans in 1973. ICES Plankton Committee. CM L:4, 6 pp.
 35. Chojnacki J., Drzycimski I., Masłowski J., Radziejewska T., Strzelichowski M. 1975; Zooplankton of the Southern Baltic in 1972-73. Annal. Biol. 30, 73-74.
 36. Chojnacki J., Drzycimski I. 1975: The southern Baltic zooplankton in spring and summer 1974. Annal. Biol. 31, 72-73.
 37. Chojnacki J., Strzelichowski M. 1975: Sonda udarowo - rdzeniowa do pobierania prob arenalu. Wiad. Ekol. Warszawa. 21, 3, 242-245.
 38. Chojnacki J., Drozgowski W., Jarocki M. 1979: Struktura długości i odżywiania sie Euphausia superba w sezonie letnim 1976/77 z rejonu South Georgia. Mat. 6 th Symp. Klubu Polarn. Łódź. 73 p.
 39. Chojnacki J., Dworczak H. 1979: Plankton investigations in the southrn Baltic coastal zone in 1976/77. Annal. Biol 43, 3, 102-103.
 40. Chojnacki J., Drzycimski I., Dworczak-Preidl H., Kubiak J., Masłowski J., Radziejewska T. 1979: Pelagic and bentic biota of the Pommeranian Bay in 1977/78. Mat. 6 th Symp. Balt. Mar. Biol. Aarhus
 41. Chojnacki J., Krawiec B., Jacek J. 1979: Copepod individual weight in the Southern baltic inshore waters. Mat.6th Symp. Balt. Mar. Biol. Aarhus.
 42. Chojnacki J., Drzycimski I. 1980: Mesozooplankton of the Pommeranian Bay in 1977-1979. ICES Biol. Oceanogr. Commis. CM L: 13
 43. Chojnacki J., Drzycimski I., Dworczak H. 1980: Plankton investigations in the Southern Baltic coastal zone in 1977/78. Annal. Biol. 35, 120 -123.
 44. Chojnacki J., Pietrucha M., 1980: Odżywianie się i pokarm antarktycznych ryb białokrwistych. Mat. 7 th Symp. Klubu Polarn. Krakow. b.nr.
 45. Chojnacki J., Ciszewski P., Witek Z. 1980: The body weight of more important COPEPODS in the Southern Baltic. Instruction for 14 Work. Group Balt. Mar. Biol. 4 p (typescript).
 46. Chojnacki J., Dworczak-Preidl H. 1981: Plankton studies in the Southern Baltic inshore waters min 1979. Annal. Biol. 36, 95-98.
 47. Chojnacki J., Palczewski P. 1981: Obserwacje nad biologia ryb białokrwistych z rejonu południowej Georgii w sezonie letnim 1977/78. Mat. Sesji 30 annivers. Wyd. Ryb. Morsk. Tech. Zywn. Akad. Roln. Szczecin. 89-93.
 48. Chojnacki J., Dworczak H. 1981: Jakościowe i ilościowe badania planktonu Południowego Bałtyku w strefie przybrzeżnej w latach 1977-1979. Mat. Sesji 30 anniv. Wyd. Ryb. Morsk. Techn. Zywn. Akad. Roln. Szczecin. 115-117.
 49. Chojnacki J. 1981: COPEPODA Antarktycznych wód Fiordu Ezcurra - King George /Szetlandy Południowe/ w sezonie letnim 1977/78.Mat. Sesji 30 anniv. Wyd. Ryb. Morsk. Techn. Zywn. Akad. Roln. Szczecin. 122-123.
 50. Chojnacki J. 1981: Biologiczne cechy ryb białokrwistych z rejonu Morza Scotia (lato 1977/78). Mat. 7 th Symp. Klubu Polarn. Katowice. Suppl. 1-12.
 51. Chojnacki J., Janowski M. 1982: Relationships between body volume and lenght of marine CLADOCERA in the eastern sector of Southern Baltic. Repp. for 14 Work. Gr. Balt. Mar. Biol. Stockholm. 8 pp. (typescript).
 52. Chojnacki J., Hussein M.M.M. 1982: Length-weight relationships in selected COPEPODA species from eastern sector of the Southren Baltic. Rep. for 14 Work. Group Balt. Mar. Biol. Stockholm. 12 p (typescript).
 53. Chojnacki J., Hussein M.M.M. 1983: Body length and weight of Pseudocalanus elongatus in the eastern part of the Southern Baltic. Mat. 8 th. Symp. Balt. Mar. Biol. Lund. 7 p.
 54. Chojnacki J ., Węgleńska T. 1983: Zooplankton fiordu Ezcurra wyspy King Georg (archipelag Szetlandow Poludniowych) w sezonie letnim1977/78. Mat. 10 th Symp. Klubu Polarn. Toruń. b.nr
 55. Hernroth L.,Chojnacki J., Jensen K., Johansson S., Schnack S., Sundberg A., Viljamaa H. 1983: Recommendation for mesozooplankton biomass assessment. Mat. 8 th Symp. Balt. Mar. Biol. Lund.30 p
 56. Chojnacki J. 1984: Zoocenozy planktonowe Południowego Bałtyku. Akad. Roln., Szczecin, Ser. Rozpr. 93, 124 pp.
 57. Chojnacki J. 1984: Quantitative occurrence of COPEPODA in Southern Baltic inshore waters. Proc. First Conf. Copepoda. Amstredam. Crustaceana. Suppl. 7,126-136.
 58. Chojnacki J., Drzycimski I., Siudziński K. 1984: Vidovoi sostav zooplanktona Baltijskogo Moria v sviasi s usloviami sredy. Otscherki po biologitsheskoi produktivnosti Baltijsk Moria. In russ. Moskva, 2 4, 130 - 148.
 59.  * wersja polska ww publikacji 3a/ Chojnacki J., Drzycimski I., Siudziński K. 1986: Skład zooplanktonu Bałtyckiego na tle warunków środowiska wodnego. Stud. Mat. Morsk. Inst. Ryb. Gdynia, Ser. A, 27. 25-46.
 60. Chojnacki J., Drzycimski I., Siudziński K. 1984: Ekologitssheskaya kharakteristika vazniejsykh vidov planktonnykh rakoobraznykh Juzshnoi /Baltiki. Otsherki po biologitsheskoi produktivnosti Baltijskogo Moria. Moskva, 2, 4, 148-171.
 61.  * wersja polska ww/ publikacji 4a/ Chojnacki J., Drzycimski I., Siudziński K.1986: Charakterystyka ekologiczna ważniejszych skorupiaków planktonowych Południowego Bałtyku. Mat. Mors. Inst. Ryb. Gdynia, Ser.A, 27, 5-24.
 62. Chojnacki J., Węgleńska T. 1984: Periodicity of composition (1977/1978) in Ezcurra Inlet, Admirality Bay (King George Island, South Shetland). Journ. Plank. Res. 6, 6, 997-1017.
 63. Hernroth L., Chojnacki J., Jensen K., Johanssan S., Schnack S., Sundberg A., Viljamaa H. 1985: Mesozooplankton biomass assessment. In.: Recommendations on methods for marine biological studies in Baltic Sea. Balt. Mar. Biol. Publ. 10, 1-32.
 64. Chojnacki J., Ciszewski P., Krzykawski S., Krzykawska I., Renk H., Siudziński K., Szypuła J., Witek Z., Załachowski W. 1986: Eliminacje na różnych poziomach układu troficznego ekosystemu Bałtyku. Stud. Mat. Morsk. Inst. Ryb., Gdynia, Ser.A, 27, 68-88.
 65. Chojnacki J., 1986: Biomass estimation of Temora longicornis on the basis of geometric method. Proceedings of the Secound International Conference on Copepoda. Ottawa Canada 13-14 August 1984, National Museums of Canada, National Museums of Natural Sciences; No. 58, p 534-538.
 66. Chojnacki J.(60%), Drzycimski I. 1987: Some more important results of observations on the Southern Baltic ecology in 1971-1974. Proc. 4 th Symp. Balt. Mar. Biol. Gdańsk. 179-185.
 67. Chojnacki J. 1987: Sukcesja sezonowa zoocenoz planktonowych Południowego Bałtyku. Szczecińskie Roczniki Naukowe, 2, 2, 29-44.
 68. Chojnacki J., Pietrucha M. 1987: Odżywianie się i pokarm antarktycznych ryb białokrwistych (Chaenocephalus aceratus, Pseudochanichthys georgianus i Champsocephalus gunnari). Stud.Mat. Gdynia . ser A 28, MIR , 82-105.
 69. Chojnacki J. 1989: Zooplankton succession in the River Odra Estuary. BMB Symposium. Szczecin. 11-16 Nov. 1989, Acta Ichtiol. Pisc. 21, Suppl. 41-46.
 70. Chojnacki J., Hussein M.M.M., 1991: Assesment of biomass of Pseudocalanus elongatus in theSouthern Baltic. Zesz. Nauk. Ser. Ryb. Mor. AR Szczecin, 18,143, 37-48.
 71. Chojnacki J.C. 1991: Variability of telson observed in population of Neomysis integer (Leach,1815) (Crustacea, Mysidacea) from inshore waters of the southern and north-eastern Baltic Sea. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Szczecin. Ryb. Mor. i Technol. Żywn. 18, 143, 31-35.
 72. Chojnacki J.C., 1991: Badania populacyjne Neomysis integer (Leach,1815) morskiego wybrzeża wyspy Wolin. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Szczecin Ser. Ryb. Mor. i Technol. Żywn. 18, 143, 49 - 58.
 73. Chojnacki J.C., Ceronik E.1992: Sztuczne rafy jako medium rewitalizacji zdegradowanych wód strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej. Mat. Konfer. ”Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego”A.R. Szczecin 68-75.
 74. Chojnacki J.C. 1994: Ekologiczne efekty sztucznych raf w Południowym Bałtyku (Zatoka Pomorska). Mat. Sesji nauk.:”Wkład nauk rolniczych w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego” Akad. Roln. Szczecin 23.09.1994. 203 - 211.
 75. Chojnacki J.C. 1994: Artificial reefs in the estuary river Odra as medium for revitalisation of marine environment. In proc. 3rd Intern. Scient. Conf:Problems of hydrodynamics and water management of river outlets with a special regard to Odra river outlet. Mar. Inst. Szczecin I 40 - 49.
 76. Chojnacki J.C. 1995: Bioróżnorodność przyrody Pomorza Szczecińskiego. W: zbiór prac Miedzyn. Konfer. 26-27.08.1995 Szczecin, 80 - 89.
 77. Chojnacka E.,Chojnacki J., 1984: Biologiczna stacja w Kristinebergu. Sprawozd. Szczec. Tow. Nauk. za 1983. 73 p
 78. Chojnacki J., Chojnacka E. 1985: Seasonal succession of coastal plankton community off Kołobrzeg (Southern Baltic). Mat. 9 th Symp. Balt. Mar. Biol. Turku.
 79. Chojnacki J., Ciupiński M. 1986: Telson variability in Neomysis integer /Leach 1815/ from the Southern Baltic. Proc. Balt. Sea Env. Proc. (Tallin). 19, 424-432.
 80. Chojnacki J., Kołakowski E. 1986: Participation de la Faculte de la Peche Maritime et de la Technologie d’ Alimentation aux expeditions Antarctiques ainsiov’a l’utilisation du kril Euphausia superba. Poster - Presentationde l’acquis de la voivodie de Szczecin. Paris. 18-20 Nov. 86.
 81. Chojnacki J. 1986: Strukturalne zmiany zooplanktonu ze strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej. 13 th Zjazd Tow. Hydrobiol. Akad. Roln. Szczecin. 31-32.
 82. Chojnacki J. 1986: Studencki ruch naukowy - ważnym elementem procesu wychowania w szkole wyższej. Referat na konferencji Formy i metody kształcenia w szkole wyższej, 16-18.10.1986 Szczecin. Organiz., Uniwersytet Szczecinski, Zespół Ekspertów ds Dydaktyki i Wychowania RN ZSP.
 83. Chojnacki J. 1986: Oceans - la base pour la peche maritime, la science et l’education. Presentation de l’acquis de la voivodie de Szczecin. Paris 18-20 Nov. 1986. Univ. Cean. Bretagne. typescript 12 pp.
 84. Chojnacki J. 1987: Plankton y bentos de la Bahia Pomerania (Mar Baltico). Mot. Congr. Cienc. Mer. Mar. Scienc. Congress. ”MARCUBA’87”. Xerocopy 5 p.
 85. Chojnacki J., Chojnacka E. 1987: Year dynamics of plankton community in the estuary waters. Mat. Estuary Symp. GDR, Rostock, Nov. 1987. Xerocopy progr. mat. p.3.
 86. Chojnacki J. 1987: Cambios en la construccion de telson Neomysis integer /Leach 1815/ de las aquas costeras del Baltico. Mat. Congr. Cienc. Mer. Mar. Scien. Congress. ”MARCUBA’87”. Xerocopy 4 p.
 87. Chojnacki J. 1987: Ecological struktures of planktonic zoocenosis in the estuary of the Odra River. Mat. 10 th Symp. Balt. Mar. Biol. Kiel. 15 p.
 88. Chojnacki J. 1987: The respiration of antarctic Copepods in the austral summer time. III Conference WAC. London.mat.8p.
 89. Chojnacki J. 1988: The respiration of commonly antarctic copepods in the austral Summer time. XV. Sympozjum Polarne PTG Wrocław 19-21 maj 1988.
 90. Chojnacki J., Gruszka P. 1989: Changes in biological structure of zooplankton community of the Szczecin Lagoon in 1984-1988. BMB Symposium. Szczecin. 11-16 Nov.1989,
 91. Chojnacki J. 1989: Neomysis integer /Leach 1815/ morskiego wybrzeża wyspy Wolin. Sekcja Morza i Zalewy. - Zjazd PTH. Olsztyn. p. 18.
 92. Chojnacka E., Chojnacki J., Młotek J. 1989: Changes in taxonomic structure of phytoplankton in the River Odra Estuary (1984-1988). BMB Symposium. Szczecin. 11-16 Nov. 1989.
 93. Chojnacki J. 1989: Hydrobionty Zatoki Pomorskiej i estuarium Odry. In: Ochrona wód Bałtyku. Seminarium polsko - szwedzkie. AR Szczecin, Zarz. Woj. Tow. Wiedzy Pow., Wydz. Ochr. Środ. Gosp. Wodnej i Geolog. Urz. Woj. w Szczecinie. Szczecin, 27-28.09.1989.
 94. Chojnacki J., 1991: Uwagi o tempie respiracji Orchomene plebs (Hurley, 1965) z Ezcurra Inlet /King George Island, Antarktyka/. Obserwation on respiration rate of Orchomene plebs (Hurley, 1965) from Ezcurra Inlet /King George Island, Antarctica/. Abstarkty XVIII Sympozjum Polarnego, Komitet Badań Polarnych PAN, Szczecin - Świnoujście 10-12 maja 1991, s. 14, 53.
 95. Chojnacki J. 1991: Badania sukcesji epibentosu wagilnego i sessilnego na sztucznej rafie w Zatoce Pomorskiej. Mat. na sesje 40 lecia Wydz. Ryb.Mor i Tech. Zywn. AR Szczecin 46 - 47.
 96. Chojnacki J., Ceronik E. 1991: Zastosowanie biotechnologii do rekultywacji wód przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej . Mat. sesji 40 lecia Wydz. Ryb.Mor i Tech. Żywn. AR Szczecin 43 - 44.
 97. Chojnacki J. 1991: Preliminary results of study of epibenthic succession on artificial reefs in the Pomeranian Bay.12th Balt. Mar. Biol. Symposium . Post. abstracts 5p.
 98. Chojnacki J., Ceronik E. 1991: Logistics of artificial reefs in the Pomeranian Bay. 12th Balt.Mar. Biol. Symposium. Post. abstracts 6p.
 99. Chojnacki J.C., Ceronik E. 1992: Artificial reefs of Pomeranian Bay (Southern Baltic) as biofiltration sites - preliminary results of pilot experiment. Mat.: Intern. Expert Conf. ’THE FUTURE OF THE BALTIC - ECOLOGY AND ECONOMICS” Rostock, March,22p.
 100. Chojnacki J.C., Ceronik E. 1992: Artificial reefs as medium for recultivation Baltic marine ecosystems.Mat. Intern. Conference ”GREEN PROSPECTS FOR THE BALTIC SEA REGION”. March, Kiel (type script).
 101. Chojnacki J.C.1992: Problemy sukcesji fauny epibentosowej na sztucznej rafie w przybrzeżnych wodach Zatoki Pomorskiej. Suppl. 15 Zjazd Pol.Tow. Hydrobiol. Gdynia 7-10.09.
 102. Chojnacki J.C., Ceronik E.,1992: Artificially induced massive settlement of filter-feeding organisms as a result of solid substrate introduction to the bottom system of Pomeranian Bay. Program & abstracts. Symp.: Functioning of coastal ecosystems in various geographical regions. Gdańsk 23 - 25. 09. 1992, p.9
 103. Chojnacki J.C., Chojnacka E.1992: Biotechnics for saving Baltic coastal ecosystem (Pomeranian Bay) - video film. Program & abstracts Intern. Symp.: Functioning of coastal ecosysyems in various geographical regions. Gdańsk 23-25 Sept. 1992, p.8
 104. Chojnacki J.C., Ceronik E. 1993: Sztuczne rafy alternatywa w rekultywacji i ochronie wód Zatoki Pomorskiej. Mat. sesji ”GRYF-BOAT’93”, 27-30.
 105. Chojnacki J.C., Ceronik E., Perkowski T., 1993: Artificial reefs - an environmental experiment. WWF Baltic Bull. 19-20.
 106. Chojnacki J.C. 1993: Sztuczne rafy - alternatywa w rekultywacji i ochronie wód Zatoki Pomorskiej. Aura 6,11-13.
 107. Chojnacki J.C., Ceronik E. 1993: Artificial reefs on Pomeranian Bay (Southern Baltic) as biofiltration sites. Mat.13 BMB Symposium, Riga, 6.
 108. Chojnacki J.C., 1993: Próby rekultywacji wód Zatoki Pomorskiej, przyległych do Wolińskiego Parku Narodowego, przy pomocy sztucznych raf. Mat. Seminarium Międzyzdroje 21-22. 10. 1993. 36-37.
 109. Chojnacki J.C., Ceronik E., Chojnacka E., 1993: Biotechnika na ratunek Zatoce Pomorskiej. Mat. Seminarium Międzyzdroje 21-22. 10. 1993, p.40
 110. Chojnacki J.C., Ceronik E.J. 1993: Biologiczne aspekty eksperymentu nad rekultywacją zdegradowanych wód przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej przez wprowadzenie sztucznych raf. Symp. 40 lecia MIR ”Stan i perspektywy badań hydrobiologicznych i rybackich w estuarium Odry” . 28-29.10.1993 Świnoujście 81 - 89.
 111. Chojnacki J.C., 1993: Sztuczne rafy - biofiltry Zatoki Pomorskiej. Mat.Seminarium Międzyzdroje 21-22.10.1993, p.40.
 112. Chojnacki J.C., Sobolewska B., Anioł D. 1994: Sukcesja epibentosu wagilnego i sessilnego na sztucznej rafie w Zatoce Pomorskiej. Abstr. Mat. XVI Zjazdu Pol. Tow. Hydrobiol. p.123
 113. Chojnacki J.C. 1995: Problemy bioróżnorodności. Polsko - niemiecka konferencja ”Badania naukowe w dolinie odry w nawiązaniu do wspólnego polsko - niemieckiego planu ochrony”. Gryfino 1-2.06.1995
 114. Kubiak J.F., Chojnacki J.C., 1995: Pomeranian Bay - trophic level (1 - abiotic factor). 4th Intern. Sympos. Model Estuaries. Nantes 21-24.03.1995 Mat.& abstracts.
 115. Chojnacki J.C., Kubiak J.F. 1995: Pomeranian Bay - trophic level (2 - biotic factor). 4th Intern. Sympos. Model Estuaries. Nantes 21-24.03.1995 Mat. & abstracts.
 116. Chojnacki J.C. 1995: Mytilus edulis and Balanus improvisus succession on artificial reefs in the Southern Baltic. Mat. 30th Europ.Marine Biol. Symp. 18-22.09.1995 Southampton.
 117. Chojnacki J.C. 1995: Effects of epibenthic succession on artificial reefs in the Pomeranian Bay. 14th Balt.Mar.Biol. Symposium. 12 - 18.09.1995 Piarnu p.8.
 118. Chojnacki J.C. 1995: Niektóre problemy sukcesji fauny epibentosowej na sztucznych rafach w Południowym Bałtyku. Mat. I Konfer. ”Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego - 1995” 8.09.1995 Szczecin 32 - 33.
 119. Chojnacki J.C. 1995: Uwagi o bioróżnorodności przyrodniczej zlewni dolnej Odry. Mat. I Konfer. ”Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego - 1995” 8.09.1995 Szczecin 33 - 34.
 120. Nienhuis P.H., Chojnacki J.C., Harms O., Majewski W., Parzonka W., Prus T., 1998: Elbe, Odra and Vistula (Germany, Poland); Reference rivers for habitat quality. New Approaches to River Management, Nijmegen, typescript.
 121. Chojnacki J.C., 1996: Określenie uwarunkowań i założeń podstaw ekorozwoju Przymorza Koszalińskiego na tle analizy warunków przyrodniczych. Mat. Konf. ”Systemy optymalizacji ekorozwoju województwa koszalińskiego” maj 1996. Koszalin. 59-78.
 122. Chojnacki J.C., 1996: Spatial structure of Copepoda in the litoral zone of Pomeranian Bay. 6th Intern. Conf. on Copep. Oldenburg. 43p.
 123. Chojnacki J.C., Orlon A. 1996: Stan hydrocenoz jezior Przymorza Koszalińskiego. Mat. Konf. Nauk.-Techn. NOT ”Gospodarka wodą, ściekami i odpadami w województwie Koszalińskim” maj. 1996. 115-138.
 124. Chojnacki J.C., Orlon A. 1996: Stan hydrocenoz jezior Przymorza Koszalińskiego i rzeki Parsęty w latach 1994-1995. Zesz. Nauk. Wydz. Bud.Inż. Środ. Polit. Koszalin. Seria.Inż. Środ. 10, 7-29.
 125. Kubiak J. Chojnacki J.C., 1996: Czynniki limitujące produkcję biologiczną w wodach jeziora Dąbie. II Konf. Nauk.-Techn. ”Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych”. Mat. Międzyzdroje str.125
 126. Kubiak J.F., Chojnacki J.C. 1996.: The dynamic of biotic processes in Pomeranian Bay at Wolin Island Sea Coast. In: Mat. Int. Symp. ”Ecology, protection, shaping of coastal zone of Southern Baltic” 23-25.05.1996, Słupsk. 20-21.
 127. Tadajewski A., Chojnacki J.C., Kubiak J., Bastidas Pena H., 1996: Warunki hydrochemiczne jeziora Dąbie. II Konf. Nauk.-Techn. ”Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych” . Mat. Międzyzdroje 123-124.
 128. Chojnacki J.C., 1996: Zarys ekologii wód. Akad. Roln. Szczecin. 168 pp.
 129. Chojnacki J., 1997: Few aspects of succession on artificial reef in Baltic Sea conditions. Worksh. Europ. Artif. Reef Res. Network. Olhao, (abstract)
 130. Chojnacki J. C., Ceronik E. 1997: Artificial reefs in the Pomeranian Bay (Southern Baltic) as biofiltration site. Proc. 13th BMB Symposium 169-172.
 131. Chojnacki J.C., Kowalski W., 1997: Aktualny stan środowiska przyrodniczego w Dolinie Dolnej Odry i jej estuarium. 3 Konferencja Rady Naukowej MCE PAN 8 - 9 grudnia 1997 roku Szczecin (typescript) 35 pp.
 132. Chojnacki J.C., 1997: Ekologiczne podstawy biomanipulacji ichtiologicznej w jeziorze Miedwie (w języku angielskim). 3 Konferencja Rady Naukowej MCE PAN 8 - 9 grudnia 1997 roku Szczecin. (typescript) 10 pp.
 133. Chojnacki J.C., 1997: Artificial reef on the Baltic Sea as a tools for revitalisation envinronment of coastal zone. Worksh. Europ. Artif. Reef Res. Network. Olhao, Portugalia (typescript) 8 pp.
 134. Chojnacki J.C., Kowalski W., 1997: State of natural environment in Lower Odra Valley and her estuarium. 3 Konferencja Rady Naukowej MCE PAN 8 - 9 grudnia 1997 roku Szczecin (typescript) 34 pp.
 135. Chojnacki, J.C., & E. J. Ceronik, 1997: Artificial reefs in the Pomeranian Bay (Southern Baltic) as biofiltration sites. In: A. Andrushaitis (ed.). Proc.13th Baltic Mar. Biol. Symp.Inst. of Aq. Ecol., Univ. of Latvia, Riga,:169-172.
 136. Laihonen P., Hanninen J., Chojnacki J.C., Vuorinen I. 1997: Some prospects of nutrient removal with artificial reefs. Proc. 1st Conf. Ancona, EARRN Southampton Ocean.Centr. 85 - 96.
 137. Chojnacki J.C., 1998: Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony przyrody regionu Zachodniopomorskiego. W: Raport o stanie ochrony przyrody w województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, 55 - 58.
 138. Chojnacki J.C., 1998: Podstawy ekologii. Akademia Rolnicza, Szczecin 178 pp.,
 139. Chojnacki J.C., 1998: Ecological aspects of biomanipulation in lake Miedwie. Proc. 3rd Meeting of Sc. Board. of Intern. Centre of Ecol. PAS, Szczecin 55 - 62.
 140. Chojnacki J.C., 1998: Problemy ekorozwoju i niekonfliktowe dostosowania społeczno-gospodarcze. W: Raport o stanie ochrony przyrody w województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, , 48 - 55.
 141. Chojnacki J.C., 1998: Działalność Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w świetle wyznaczonej roli i zadań. W: Raport o stanie ochrony przyrody w województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, 58 - 65.
 142. Chojnacki J.C., 1998: Strategia ochrony przyrody w województwie Zachodniopomorskim. W: Raport o stanie ochrony przyrody w województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, p 46,.
 143. Chojnacki J.C., 1998: Polish exploration and exploitation of Antarctic waters. Polish Polar Researches, 19, 81-102.
 144. Chojnacki J.C., 1998: Ecosystem the Lower Odra and the Odra Estuary. I International Odra Research Conference, Kraków, June 16-19, Abstract book 22 - 25.
 145. Chojnacki J.C., Kowalski W. 1998: Ekosystem Dolnej Odry i jej estuarium. ”IV Konferencja Stowarzyszenia Forum Polska - Zachód”, Świnoujście - Ystad, (typescript) 33 pp.
 146. Chojnacki J.C., Sroka E., 1998: Ekologia wód. w: Przewodnik metodyczny dla studentów II roku 3,5-letnich studiów zaocznych na kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczego, Szczecin, 73 - 76.
 147. Chojnacki J.C., Tórz A., Rynkiewicz Z. 1998: The structure of zooplankton in the Lower Odra River in 1996. I International Odra Research Conference, Kraków 16-19 June. Abstract book: 26 - 27.
 148. Tórz A., Chojnacki J.C., Skórka M, 1998: The structure of zoobenthos in the Lower Odra River in 1996. I International Odra Research Conference, Kraków, June 16-19, Abstract book 149 - 150.
 149. Chojnacki J.C., 1999: Ochrona wód Bałtyku przed zanieczyszczeniami. Konf. nauk. ”Morze elementem polskiej racji stanu”. Szcz.Tow. Nauk., Wyższ. Szk. Morsk. 33 - 52.
 150. Tórz A., Chojnacki J.C. 1999. The structure of zooplankton and zoobenthos in the Odra river. W: 16th Baltic marine biologists symposium: Klaipeda, Lithuania, June 21-26, The Baltic Marine Biologists. Coastal Research and Planning Institute. 94. - [abstract]. 
 151. Chojnacki J.C., 1999: Podręczny leksykon ekologii wód. Akad. Roln. Szczecin. 67pp.
 152. Chojnacki J.C., 1999: Sztuczne rafy - sposób na rewitalizację biotycznych i abiotycznych elementów Bałtyku?. Przemysł Rybny, Gdynia
 153. Chojnacki J.C., 1999: Description of ecosystem of the Lower Odra and the Odra estuary. Acta hydroch., hydrobiol. Hamburg. 27,5,1-11.
 154. Chojnacki J.C., Raczyńska M., 1999: Ecological effect of artificial reefs in Pomeranian Bay (Baltic Sea). Proc. 7th CARAH, San Remo p.612.
 155. Kubiak J., Chojnacki J., Tórz A., Sroka E., Nędzarek A., Spatial patterns of nutrients in the Odra Estuary from Widuchowa to the Pomeranian Bay. Proc. 5th Intern. Scien. Conference ”Hydrodynamic and Ecological Aspects of Nutrient Forecasting for Odra and Ebro Estuaries”. IM, Szczecin, 5-7 maj 1999, 91-99.
 156. Chojnacki J.C., 2000: Environmental effects of artificial reefs in the Southern Baltic (Pomeranian Bay). In: Artificial reefs in European Seas. Ed. : A.C. Jensen, K.J. Collins, P. Lockwood. Kluwer Acad. publish. Dordrecht. 307-318.
 157. Raczyńska M., Żurawska J., Chojnacki J., 2000: The problem of quality assessment of surface lotic waters as exemplified by rivers Tywa and Rurzyca. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries, Volume 3, Issue 1. (http:/www.ejpau.media.pl/volume3/issue1/fisheries/
 158. Raczyńska M., Chojnacki J., 2000: Stan czystości wód rzeki Tywy w aspekcie badań fizyczno-chemicznych. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok: 216-217.
 159. Raczyńska M., Chojnacki J., 2000: Zróżnicowanie i zmiany struktury gatunkowej zooplanktonu rzeki Tywy w latach 1996-1998. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok: 217-218.
 160. Nienhuis P.H., Chojnacki J.C., Harms O., Majewski W., Parzonka W., Prus T. 2000.: Elbe, Odra and Vistula (Germany, Poland); Reference rivers for habitat quality. New Approaches to River Management, Backhuys Publ. Leiden 65-84
 161. Chojnacki J.C. 2000: Rybacka eksploatacja i eksploracja wód Antarktyki. Mag. Przem. Rybn. Gdynia 4,16,42-46.
 162. Chojnacki J.C., Brocki W. 2000: Rybołówstwo a degradacja morskiego środowiska Bałtyku. Mat. Konf.:Tereny zdegradowane - możliwości ich rekultywacji. A.R. Szczecin, 35-54.
 163. Chojnacki J.C. 2000: Czym jest ocena oddziaływania na środowisko dla gospodarstw pstrągowych? Konf. Hod. Ryb Łosoś., Kołobrzeg 12-14.10.2000. (mat)
 164. Chojnacki J.C., Gruszka P., 2000: Ekologia morza i ochrony środowiska. Miniskrypt. A.R. Szczecin.
 165. Chojnacki J.C. 2000: Podstawy ekologii i ochrony środowiska. Miniskrypt. A.R. Szczecin.
 166. Chojnacki J.C. 2000: Problemy degradacji i rekultywacji ekosystemu Morza Bałtyckiego. Mat. Konf. ”Szczeciński ośrodek naukowy na przełomie XX i XXI wieku”. STN, Univ. Szczec. 249-260.
 167. Chojnacki J.C., Fleszar E. 2000: Causes for the implementation of a didactic innovation in the ecological and environmental education. Proc. IV open classroom in the digital age. Cyberschools, e-lerning and the scope of (r-)evolution. EDEN. Barcelona 19-21.11, 157-160.
 168. Żurawska J., Chojnacki J. C., 2001: Ekosystem rzeczny na przykładzie rzeki Rurzycy (Północno-Zachodnia Polska). Cz. I Zmiany chemizmu wód rzeki pod wpływem warunków hydrologicznych cieku i zagospodarowania zlewni. Folia Univ. Agric. Stetin.: Piscaria 218 (28): 165-173.
 169. Żurawska J., Chojnacki J. C., 2001: Ekosystem rzeczny na przykładzie rzeki Rurzycy (Północno-Zachodnia Polska). Cz. II Wstępna charakterystyka zróżnicowania struktury bezkręgowców makrobentosowych rzeki. Folia Univ. Agric. Stetin.: Piscaria 218 (28): 189-202.
 170. Kubiak J., Chojnacki J.C., Tórz A. 2002: Charakterystyka limnologiczna wybranych jezior na wyspie Wolin. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 393, 2002. Inżynieria środowiska z. 23, 109-116.
 171. Kubiak J., Tórz A., Chojnacki J.C. 2002: Ekologiczna ocena jakości wód przymorskiego jeziora Koprowo. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ” Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”. Poznań - Gdańsk 26-28.06.2002, 247-256.
 172. Machula S., Chojnacki J.C. Tórz A. 2002: Ocena warunków hydrochemicznych jeziora Będgoszcz (woj. Zachodniopomorskie). II Ogólnopolska Konferencja Hydrobiologiczna ”Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”. Toruń-Ciechocinek 20-22 maja 2002, 43-44.
 173. Tórz A., Chojnacki J.C. 2002: Warunki hydrochemiczne Parku Krajobrazowego ”Dolina Dolnej Odry” w latach 1995-1997. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna ” Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”. Poznanń - Gdańsk 26-28.06.2002, 233-245.
 174. Nędzarek A., Chojnacki J.C., 2002: Ocena jakości wód III rzędowego estuarium Odry w latach 1997-2000. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ”Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych” Sarbinowo, 26-28 września 2002, 56-58.
 175. Sroka E., Chojnacki J.C., 2002: Warunki hydrochemiczne Roztoki Odrzańskiej w latach 1996-1997. V Międzynarodowa Konferencja, XVII Krajowa Konferencja Zaopatrzenie w wodę i jakość wód. Gdańsk-Poznań, 26-28.06.2002.
 176. Tórz A., Chojnacki J., Machula S., 2002: Warunki hydrochemicznych jeziora Miedwie (woj. Zachodniopomorskie). II Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna: Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych. Toruń-Ciechocinek, str. 81-82.
 177. Tórz A., Chojnacki J.C., 2002: Zoocenozy planktonowe i makrobentosowe systemu wodnego Parku Krajobrazowego ”Dolina Dolnej Odry”. In. Monogr. Parku Krajobr. Dolina Dolnej Odry, STN,243-262
 178. Kubiak J., Chojnacki J., Tórz A. 2002. Charakterystyka limnologiczna wybranych jezior na Wyspie Wolin. Z. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 393, ser. Inż. Środ., z. 23, 109-116.
 179. Tórz A., Kubiak J., Chojnacki J. 2003. Assessment of Lake Miedwie water quality in 1998-2001. Acta Sci. Pol.. Piscaria 2(1), 279-290.
 180. Chojnacki J., Machula S., 2003: Mezozooplankton Zatoki Pomorskiej w latach 2000-2001, XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa, str. 23
 181. Chojnacki J.C., 2003: Stan obecny i perspektywy poprawy jakości wód powierzchniowych a rozwój akwakultury i rybactwa śródlądowego w Polsce. Międzynar. Konf. The state of scientific research, water quality and fisheries practice prior to Poland’s accession to European Union, Międzyzdroje, proc. 17-33.
 182. Chojnacki J.C., Tyluś K., 2003: Biomanipulacja ichtiofauny w jeziorze Miedwie XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa, 24.
 183. Nędzarek A., Chojnacki J.C., 2003: Variability of selected hydrochemical parameters of the 3RD order river Odra estuary in relation to hydrology of the area in 1997-2000. Electr. Journ. Pol. Agricult. Univ., seria Fisheries, volume 6
 184. Chojnacki J., Machula S., Raczyńska M., Antończak E., 2004: Wstępna charakterystyka małży z Zatoki Pomorskiej, XI Ogólonopolskie Warsztaty Bentologiczne: Bioróżnorodność środowisk dna zbiorników wodnych, Gdańsk - Warszawa, 13-14
 185. Chojnacki J.C., Tyluś K., 2004: Nitrogen and phosphorus in Szczecin Lagoon in 2003. 9th Scientific Conference on Metal Ions and other Abiotic Factors in the Environment. Kraków, Maj 24-25, 2004
 186. Chojnacki J.C. 2005: Artificial substrates as a replacement of habitat used for pier extension and tourist boat mooring construction off Międzyzdroje. 2nd Inter. Congr. Seas & Oceans ed.: Gucma, Mazurkiewicz, Wiśniewski, Marit.Univ. Szczecin vol. 1,33-44.
 187. Chojnacki J.C. 2005: Czy obowiązujące regulacje prawne chronią Bałtyk? 2 Zach. Kong. Nauki Szczec. Towarz. Nauk. Streszczenia referatów: red. J. Jasnowska, K. Kozłowski, Szczecin 7-9.12.2005.str.76.
 188. Chojnacki J.C., Machula S. 2005: Seasonal ecological structure of mezozooplankton Estuary River Odra. 2nd Inter. Congr. Sea & Oceans Proc. on CD pdf. Chojnacki
 189. Chojnacki J.C., Machula S. 2005: Short term ecological structures mezozooplankton estuary river Odra. 5th Baltic Sea Science Congress ,,The Baltic Sea changing ecosystem’’. Abstract .Sopot, BSSC-2005 .p.136.
 190. Chojnacki J.C., Milewska I. 2005: Edukacja ekologiczna w Polsce-próba diagnozy stanu. I Zach. Kong. Eduk. ,,Edukacja, tradycje, rzeczywistość, przyszłość’’. Red. Cz.Plewka. CD i DN Szczecin p.175-192.
 191. Chojnacki J.C., Raczyńska M., Machula S., 2005: Zmiany zagęszczenia ślimaka z rodzaju Hydrobia na tle wybranych wskaźników hydrochemicznych w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 2000-2003. Prez. post. XII Ogólnop. Warszt. Bentol., Warszawa - Giżycko, str. 26.
 192. Chojnacki J.C., Tyluś K. 2005: Nitrogen and phosphorus forms in Szczecin Lagoon in 2003, (Nitrogen and Phosphorus forms in Szczecin Lagoon in 2003) Zesz. Nauk. Uniw. Opolskiego, Ecological Chemistry and Engineering, Opole, Vol.12, 8, 785-789
 193. Tyluś K., Chojnacki J.C, Jurewicz - Stępnik A., 2005: Struktura taksonomiczna mezozoobentosu Zatoki Pomorskiej w sezonie wiosna - lato 2003 roku. Prezentacja posterowa XII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Warszawa-Giżycko 12-14 maj 2005.
 194. Chojnacki J., Habashi B., 2006: Why it is necessary to build artificial reefs in Pomeranian Bay - ecological aspects.. Contrib. Euro-Arab 2006 conference and Exhibition 27-29 Nov. 2006, Kuwait
 195. Chojnacki J., 2006: Deployment of sensitivity on with utilization of artistic photography na-ture beautiful. EDEN, Wiedeń: abstr. 34.
 196. Chojnacki J., 2006: Artificial reefs as antropogenic replacement of natural marine habitat.. Contrib. Euro-Arab 2006 Conf. and Exhhib. 27-29 Nov. 2006, Kuwait.
 197. Chojnacki J., Raczyńska M., 2006: Leksykon przyrodniczo - ekologiczny.. Wyd. Akad. Roln. Szczecin: pp.148.
 198. Chojnacki J., 2006: Ochrona środowiska Morza Bałtyckiego i pasa nadbrzeżnego. STRATEGIA ROZWOJU GOSODARKI MORSKIEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2015 (Grupa D.S.): 41-43.
 199. Machula S., Kubiak J., Chojnacki J., 2006: Substancje biogenne w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 2001-2003.. Mat. konf.”Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych” mat. Wyd. FUTURA.: 201-211.
 200. Machula S., Chojnacki J., 2006: Struktury jakościowe i ilościowe wiślarek(Cladocera) w wo-dach Zatoki Pomorskiej.. Mat. XX Zjazdu Pol. Tow. Hydrob. Toruń.: str. 143.
 201. Machula S., Chojnacki J., 2006: Mesozooplankton at backgrounds of hydrochemical condi-tions of the Pomeranian Bay waters in 2001-2003. Konf. Univ.A.M. Poznań ”The functioning of water ecosystems and their protection”.: p.89.
 202. Tyluś K., Chojnacki J., Bartoszewska A., 2006: Chemism of the Szczecin Lagoon and taxonomic structure of Cladocera subdivision in 2004..X Intern. Sc. Conf.
 203. Tyluś K., Chojnacki J., 2006: Hydrochemical conditions of the Szczecin Lagoon in 2005.. I ogólnop. konf. nauk. ”Mokradła i ekosystemy słodkowodne, funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona”. Białystok.
 204. Chojnacki J., Machula S., 2005: Short term ecological structures mezozooplankton estuary river Odra.. 5th Baltic Sea Science Congress ,,The Baltic Sea changing ecosystem’’. Abstract .Sopot, BSSC-2005: 136.
 205. Chojnacki J., Machula S., Orłowski A., 2007: The structure of mesozooplankton of the Pom-eranian Bay in 2001-2003 against the background of abiotic environment indicators.. Ros. Akad. Nauk. Trudy VIII Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 1: 75-86.
 206. Chojnacki J., Lewandowska A., Rosińska B., 2007: Biometric of the mussel Anodonta cygnea (L.) inhabiting in 2005 the Binowo and Bobolin Lakes near Szczecin. Oceanological and Hydrobiological Studies 36 (3): 21-37.
 207. Rosińska B., Chojnacki J., Matwiejczuk A., Samiczak A., 2007: Biometria szczeżui wielkiej (Anodonta cygnea) z wybranych jezior województwa zachodniopomor-skiego. Konfer. Uniw. A M Poznań,
 208. Chojnacki J., Rosińska B., Matwiejczuk A., 2007: Biometrics of river mussles Unio sp. inhabiting in 2006 the Spore Lake.. Mat. konf. Pol. Tow. Limnol. “Anthropogenic and natural transforma-tions of lakes”, Międzyzdroje: 18-20.
 209. Chojnacki J., 2007: Artificial reefs as instrument of protection of fishing marine stocks and enlargement of biodiversity.. Fund. Miłośn. Raf. Koralowych. mat. konf. “Biologia raf koralowych” , Uniw. Warszawski: 11-12.
 210. Chojnacki J., Machula S., Orłowski A., 2007: Spatial and temporal variability of Copepoda in the pelagic zone of the Pomeranian Bay (2001-2003). Oceanological and Hydrobiological Studies 36 (1): 29-54.
 211. Machula S., Chojnacki J., 2007: Structure of mesozooplankton of Pomeranian Bay within 2001-2003. Ros. Akad. Nauk. Tr. VIII Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 1: 143-157.
 212. Gruszka P., Chojnacki J., 2007: Obecność planktonowych stadiów rozwojowych Merenzelleria viridis cf.cf. (Verill,1873) w polskich wodach przybrzeżnych Południowego Bałtyku. Ros. Akad. Nauk. Tr. VIII Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersburg 1: 112-131.
 213. Chojnacki J., Machula S., 2007: Chaengeability of spatial and temporal structures of Cladocera in pelagic zone of the Pomeranian Bay (in 2001-2003). Baltic Sea Science Congress, Rostock University, 19-22.03.2007 (poster nr )
 214. Chojnacki J., Antończak E., 2007: Seasonal changes of qualitative and quantitative structures of mesozooplankton in the neritic zone of the Pomeranian Bay in 2000 in comparison to selected indicators of abiotic environment. Baltic Sea Science Congress, Rostock University, 19-22.03.2007 (poster )
 215. Machula S., Chojnacki J.C., Kubiak J. 2008: Mesozooplankton against the background of hydrochemical conditions in the waters of the pomeranian Bay in 2001-2003.Ed. Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R. In: The functioning and protection of water ecosystems. A. Mickiewicz Univ. Poznań. 69 - 76.
 216. Chojnacki J.C. 2008: Rybcka eksploracja wód antarktyki przez pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Poster - Muzeum Narodowe w Szczecinie Wystawa ”Polskie badania polarne”. czerwiec - wrzesień 2008.
 217. Chojnacki J.C., Tyluś K., 2008: Mesozooplankton II rzędowego estuarium Odry (w latach 2003-2005). Ros. Akad. Nauk. Tr. IX Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersburg 1: 8-26.
 218. Chojnacki J.C., Antończak E. 2008, Seasonal changes in the neritic zone meso-zooplankton of Pomeranian Bay in 2000. Szczecin, EJPAU, vol.11(4), 29,1-15.
 219. Chojnacki J.C., Machula S. 2008, Cladocera in the pelagic zone of the Pomeranian Bay (in 2001-2003), Szczecin, Acta. Sci. Polon. Piscaria, 7,1-4,3-20
 220. Machula S., Kubiak J., Chojnacki J.C. 2006, Substancje biogenne w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 2001 – 2003, W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Praca zbiorowa pod red. Lemański J.F., Zabawa S., Wyd. FUTURA (PZiTS 846), Poznań, 201-211
 221. Chojnacki J., Habashi B.B., 2008: Why it is necessary to build artificial reefs in Pomera-nian Bay - ecological aspects. Proc. The 18th Int. Conf. Environm. Prot. is must. 10-12 05 2008, Alexandria Univ. 96-112
 222. Rosińska B., Chojnacki J.C., Lewandowska A., Matwiejczuk A., Samiczak A. 2008, Biometrics of mussel Anodonta cygnea inhabiting in some Lakes of Za-chodniopomorskie Province. Limnological Review,vol. 8, 1-2: 79-84
 223. Chojnacki J.C., Pasewicz K., 2009: Multidisciplinary program e-learning of agriculture in Poland: characteristic of method and kind of tests. EDEN 2009, Annual Conference, Gdańsk 10-13.06.2009 “Innovation in learning communities” Book of abstr. p128.
 224. Chojnacki J.C., Grzeszczyk – Kowalska A., Buczek W., 2009: Biometrics of the swan mussel, Anodonta cygnea L., in the southwest part of the Szczecin Lagoon in 2007. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2009, 12, 4, 1-7 .
 225. Rosińska ., Chojnacki J.C., 2009: Gatunki inwazyjne w zgrupowaniach organizmów peryfitonowych Zalewu Szczecińskiego. LOBELIA, Organizmy inwazyjne w wodach Polski, Charzykowy, 2009, 1, Zesz. PN “Bory tucholskie”, XVI Ogólnop. Warszt. Bentologiczne, 34-35
 226. Wawrzyniak W., Stepanowska K., Formicki K., Neja Z., Chojnacki J.C., Biernaczyk M., Opanowski A., Nowakowski P., 2009: Wstępne badania nad rozwojem embrionalnym i larwalnym dorsza (Gadus morhua L.) z Głębi Gdańskiej. Mag. Przem. Rybnego 2009, 5,7,49-50.
 227. Raczyńska M., Chojnacki J.C., 2009:The structure of macrozoobenthic communities in the Tywa River, a right-bank tributary of the Oder River (northwest Poland).Oceanological and Hydrobiological Studies, 2009, 38,3, 31- 42
 228. Gruszka P., Chojnacki J., Kowalski W., Masłowski J., Piasecki W., Rokicka-Praxmajer J., Rosińska B., Zamkowski T.,2009: Habitat diversity in the Baltic part of the Woliński National Park. Abstr. 21st Confer. Pol. Hydrobiol. Lublin 9-11 Sept. 2009, p. 66
 229. Chojnacki J.C., Zamkowski T., 2009: The universal scraper to peryphiton with interchangable bag. Abstr. 21st Confer. Pol. Hydrobiol. Lublin 9-11 Sept. 2009, pp. 37-38.
 230. Chojnacki J.C, Zamkowski T., 2010: The samplers for catching of Marine litoral nectobenthos, W: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”. Red. Afanasiewa H.B.,  Sankt Petersburg, t.2, 446-449
 231. Chojnacki J.C, Zamkowski T., 2010: The universal scraper to periphyton with interchangeable bag, W: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”. Red. Afanasiewa H.B., Sankt Petersburg, , t.2, 441-445 
 232. Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Habashi B.B., Rosińska B., 2010: Preliminary result of periphyton makrofauna studiem In Pomeranian Bay (Southern Baltic), W: The 20 nd International Conference “Environmental Protection is a must” (Proc.), red. Qadi Q.A., Alexandria, , 43-54 
 233. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010: Influence of substrate on the domination structure of macrozoobenthos in selected streams in the Lower oder River catchment, W: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”. Red. Afanasiewa H.B.,  Sankt Petersburg, , t.2, 474-480
 234. Chojnacki J.C., Rosińska B., Rudkiewicz J., Smoła M., 2011: Biometrics of the swan mussel Anadonta cygnea in Lake Dąbie in 2007. Polish Journal of Environmental Studies, vol.20, no1, s. 231-236.
 235. Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J., Raczyńska M., Raczyński M., 2012: Neomysis integer (Leach, 1815) jako element diety ryb z Zatoki Pomorskiej. W: Entouraqe pogranicza. Monografia, Red. Wawrzyniak W. i Zaborowski T., Gorzów Wlkp.- Poznań, 2012, 333-345. IBEN Gorzów Wlkp.
 236. Habashi B.B., Tyluś K., Chojnacki J.C., 2012: Seasonal succession of mezozooplankton in Odra River estuary water during 2003-2005, W: The 22 nd International Conference “Environmental Protection is a must” (Proc.), red. Qadi Q.A., Alexandria, , 20-34. 
 237. Raczyńska M., Chojnacki J., Grzeszczyk-Kowalska A., Raczyński M., Kowalczyk S., 2012: Chruściki Trichoptera jako składnik biocenozy wybranych rzek dorzecza Odry, W: W: Entouraqe pogranicza. Monografia, Red. Wawrzyniak W i Zaborowski T., Gorzów Wlkp. - Poznań, 2012, 345-360. IBEN Gorzów Wlkp.
 238. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyński M., 2012: Impact of Taxonomic Structure and Benthic Fauna Biomass on the Biological Classification of River Waters. Ecological chemistry and engineering A, 19(4-5):421-431, DOI: 10.2428/ecea.2012.19(04)044.
 239. Raczyńska M., Łącki K., Chojnacki J.C., 2012: Comparison of water quality in the Tywa River, a right-bank tributary of the Oder River, based on benthic fauna in 1997 and 2007. W: Ros. Akad. Nauk. Tr. XIII Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”, Red. Wawrzyniak W., Rybin P.K., Gospodarikow A.P., Ełotnikow K.A., Pimonienko M.M., Korowiakowskij E.K., Afanasjew M.P., Sankt Petersb, 2012, 174-195.
 240. Machula S., Raczyńska M., Chojnacki J., Kubiak J., Grzeszczyk-Kowalska A., 2013: Uwarunkowania ekologiczne mezozooplanktonu w wodach Zatoki Pomorskiej. Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 35, 32-45.
 241. Rosińska B., Chojnacki J.C., Klej K., Kowalewska M., Polońska J., 2013: Struktury ekologiczne zespołu ,makrofauny wschodniego wybrzeża Zatoki Pomorskiej (Południowy Bałtyk) w 2008 roku na podłożach antropogenicznych. Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 35, 60-68.
 242. Chojnacki J.C., Tyluś K., 2013: Environmental study of the seasonal succession of mesozooplankton in a brackish water Odra River estuary during 2003–2005. Journal of Ecological Engineering, Volume 14, No. 2, April 2013, pp. 12–25, DOI: 10.5604/2081139X.1043169.
 243. Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Raczyński M., 2013: Comparative morphological analysis of Neomysis integer (Leach, 1815) in 2006–2007 period. Journal of Ecological Engineering, Volume 14, No. 3, July 2013, pp. 31–43, DOI: 10.5604/2081139X.1056036
 244. Chojnacki J.C., Raczyńska M.,Grzeszczyk - Kowalska A., Zamkowski T., 2013. Sztuczne rafy jako innowacyjna biotechnologia wykorzystywana w procesie rewitalizacji środowiska morskiego. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 4: 141-149.
 245. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Machula S., 2013. Termika i zasolenie wód przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej w 2006 i 2007 r. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 3: 99-105.
 246. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Raczyński M., 2013. Comparative morphological analysis of Neomysis integer (Leach, 1815) in 2006–2007 period. J. Ecol. Eng. 14(3):31-43.
 247. Machula S., Raczyńska M., Chojnacki J.C., Kubiak J., Grzeszczyk-Kowalska A.,2013. Uwarunkowania ekologiczne mezozoplanktonu w wodach Zatoki Pomorskiej. Inżynieria ekologiczna, 35: 32- 45.
 248. Chojnacki J.C. 2013.: Wylęgarnia rybaków w Olsztynie Kortowie. Etap pionierski Wydziału Rybackiego od 1951 do 1967 roku. Wiadomości Hydrobiol. 202,6,16-21
 249. Chojnacki J.C., Wawrzyniak W. 2013: Przyczynek o zasobach surowcowych Bałtyku. I prezentacja naukowa "Rozwój obszarów rybackich w regionie" Wisełka. 4.10.2013 referat z prezentacją.
 250. Wawrzyniec W., Chojnacki J.C., Czerniejewski P., 2013: More important aspects of natural and economics phenomena in development of water management on the Western Pomerania region. ed.B. Więcaszek, I Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie, 13-15.06, 183-194
 251. Tórz A., J.C. Chojnacki, K. Stepanowska, A.Nędzarek, 2013.  Prezentacja Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa – gospodarza konferencji. Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa w Oczach Niektórych Polskich Środowisk Rybackich, Raport Pokonferencyjny Szczecin 2013, 13-21.
 252. Rosińska B., Chojnacki J.C.,2014: Fizjograficzna ocena zgrupowań organizmów poroślowych estuarium Odry.  Inżyn. Ekol. 36, 137–153

 Prace nie przeznaczone do druku - zastrzeżone:

1. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego portu Szczecin na środowisko przyrodnicze (część I - prognoza wstępna, oraz etap II - prognoza zasadnicza) - rok realizacji 1998 współautorstwo

2. ”Program gospodarki wodnej i ściekowej oraz ochrony środowiska wodnego dolnej Odry” PBZ 125/01/93 - rok realizacji 1996 współautorstwo

3. Stan przyrody i biotopu doliny Dolnej Odry i jej estuarium - określenie hierarchii potrzeb działań proekologicznych w kontekście jakości wody tego rejonu

4. Szczegółowy program działań proekologicznych mających na celu poprawę stanu zasobów ożywionych dolnej Odry

5. Minimalny program działań mających poprawić istniejącą sytuację

6. Ocena oddziaływania na środowisko modernizowanej drogi krajowej nr 3 na drogę ekspressową S-3 od km 11+725 do km 19+800 w jej przebiegu przez Woliński Park Narodowy i jego otulinę - rok realizacji 1997, współautorstwo

7. Ocena ofert dla PUM ”Ship Service” w Szczecinie na wykonanie oczyszczalni wód zaolejonych na nabrzeżu ”Cal” w porcie szczecińskim - rok realizacji 1995, współautorstwo

8. Opinia o aktualnym stanie środowiska w rzece Grabowa - rok realizacji 1995 - autorstwo

9. Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków dla Zegrza Pomorskiego - opartej na rowie cyrkulacyjnym - rok realizacji 1996 - autorstwo

10. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego ośrodka pstrągowego w miejscowości Jeżyczki gm. Darłowo - rok realizacji 1996 - autorstwo

11. Ocena oddziaływania na środowisko w związku z ubieganiem się o licencję na eksploatacje złoża surowców wapiennych ”Czarnogłowy - Kłęby” oraz budowę cementowni o zdolności produkcyjnej 1 mln ton rocznie w gminie Golczewo - rok realizacji 1995, współautorstwo

12. Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - rok realizacji 1993, współautorstwo

13. Ocena oddziaływania na środowisko magazynu materiałów niebezpiecznych zlokalizowanego na nabrzeżu ”Kanał przemysłowy” w porcie Szczecin - rok realizacji 1996, współautorstwo

14. Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków komunalnych Ostrowice woj.. Koszalińskie - rok realizacji 1996 - autorstwo

15. Ocena oddziaływania na środowisko czteroetapowej modernizacji ośrodka pstrągowego w miejscowości Lejkowo gm. Malechowo woj. Zachodniopomorskie - rok realizacji 1999-04

16. Hydrobionty wybranych stanowisk na dopływie w Jeziorze Wicko Małe - rok realizacji 1996, autorstwo

17. Ocena oddziaływania na środowisko warsztatu usług samochodowych w Szczecinie Podjuchach - rok realizacji 1996

18. Ocena oddziaływania na środowisko modernizowanej drogi krajowej nr 3 na drogę ekspresową S-3 od km 11+725 do km 19+800 w jej przebiegu przez Woliński Park Narodowy i jego otulinę, rok realizacji 1997

19. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego portu Szczecin na środowisko przyrodnicze (część I - prognoza wstępna, oraz etap II - prognoza zasadnicza) - rok realizacji 1998

20. Ocena oddziaływania na środowisko czteroetapowej modernizacji ośrodka pstrągowego w miejscowości Lejkowo gm. Malechowo woj. Zachodniopomorskie - rok realizacji 1999

21. Ocena oddziaływania na srodowisko modernizacji drogi S-3 w jej przebiegu przez kompleksy leśne Wolinskiego Parku narodowego i Nadleśnictwa Międzyzdroje - rok realizacji 1998, współautorstwo

22. Uwarunkowania ekologiczne drogi S-3 Świnoujście - Szczecin na odcinku przebiegającym przez kompleksy leśne WPN i Nadleśnictwa Międzyzdroje od km 11+725 do km 17+000 - rok realizacji 1996

23. Propozycja modernizacji drogi ekspressowej A-3 Świnoujście - Szczecin na odcinku Świnoujście - Parłówko rok realizacji 1995 - autorstwo

24. Uwarunkowania ekologiczne drogi S-3 Świnoujście - Szczecin na odcinku przebiegającym przez kompleksy leśne WPN i Nadleśnictwa Międzyzdroje od km 11+725 do km 17+000 - rok realizacji 1996, współautorstwo

25. Ocena oddziaływania na środowisko modernizacji drogi S-3 w jej przebiegu przez kompleksy leśne Wolińskiego Parku narodowego i Nadleśnictwa Międzyzdroje - rok realizacji 1998

26. Chmielewska B., Chojnacki J.C., Marska B. 1992: Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko bazy przeładunkowo - składowej alkoholi na nabrzeżu Dąbrowieckim w Porcie Szczecin

27. Chojnacki J.C. 1993: Opinia dotycząca oceny wpływu eksploatacji kruszywa z dna morskiego na biocenozy Zatoki Koszalińskiej

28. Chojnacki J.C., Chmielewska G., Marska B., 1993: Oczyszczalnia ścieków na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin.

29. Chojnacki J.C., Zieńko J., Wiśniowski R., Dobracki R., 1995: Ocena oddziaływania na środowisko w związku z ubieganiem się o licencję na eksploatację złoża surowców wapiennych ”Czarnogłowy -Kłęby” oraz na budowę cementowni o zdolności produkcyjnej 1 mln ton rocznie w gm. Golczewo.

30. Chojnacki J.C., Kowalski W. 1995: Ocena oddziaływania na środowisko drukarni zlokalizowanej w pomieszczeniach magazynowo - gospodarczych przy Ul. Jodłowej 9 w Pilchowie.

31. Chojnacki J.C. 1995: Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków komunalnych Ostrowice woj. Koszalińskie

32. Chojnacki J.C., Zieńko J. 1996: Ocena oddziaływania na środowisko magazynu materiałów niebezpiecznych zlokalizowanego na nabrzeżu ”Kanał Przemysłowy” w Porcie Szczecin

33. Chojnacki J.C. 1996: Opinina o aktualnym stanie środowiska w rzece Grabowa.

34. Chojnacki J.C. 1996: Opinia w sprawie sprzeczności z prawem ochrony środowiska pozwoleń wodnoprawnych dotyczących węzła wodnego na rzece Wieprzy w miejscowości Darłowo.

35. Chojnacki J.C., Kubiak J.F., 1996: Ocena oddziaływania na środowisko ośrodka pstrągowego w miejscowości Jeżyczki gm. Darłowo.

36. Inwentaryzacja flory gminy Dolice - rok realizacji 1999 współautorstwo

37. Inwentaryzacja flory gminy Dolice - rok realizacji 1999

38. Chojnacki J.C. 1999. Ocena Oddziaływania na środowisko czteroetapowej modernizacji ośrodka pstrągowego w miejscowości Lejkowo gmina Malechowo woj. Zachodniopomorskie (inwestor - Stanisław Stołypko)

39. Chojnacki J.C., Zieńko J., 2000. Ocena oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych modernizacji falochronu wschodniego i zachodniego w Dziwnowie (Urząd Morski w Szczecinie)

40. Chojnacki J. 2001. Raport oddziaływania na środowisko morskiego parku elektrowni wiatrowych w rejonie Ławicy Słupskiej (ENERTRAG Polska Sp. z o.o. Al. Piastów 3 70-325 Szczecin)

41. Chojnacki J.C. 2003. Opis środowiska przyrodniczego Zatoki Pomorskiej w rejonie projektowanego wydłużenia molo w Międzyzdrojach (stan przed rozpoczęciem inwestycji) (Biuro Projektowe BPBM Bimor ul. Jagiellońska 67/68 70-382 Szczecin)

42. Chojnacki J. C., Kubiak J.F., Kowalski W. 2014: Ocena ekologiczna obszaru dzikiego wysypiska w miejscowości Wicko. (zlecenie prywatne J. & T. Filcek)

 

 

 Dr inż. Małgorzata RACZYŃSKA  - adiunkt

1. Hłyńczak A.J., Poleszczuk G., Możdżer A., Sitkowska M., 1995: Stan rozwoju trofii i eutrofizacji Syrenich Stawów jako przykład degradacji małych zbiorników w aglomeracjach miejskich. I Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego: Przyrodnicze aspekty badania wód estuarium Odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego, Szczecin.

2.Tadajewski A., Kubiak J., Sitkowska M., Knasiak M., 1996: Hydrochemia jezior Wolińskiego Parku Narodowego. II Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona i rekultywacja jezior i zbiorników wodnych, Międzyzdroje: 135-136.

3. Raczyńska M., 1997: Struktura ilościowo-jakościowa fauny bentosowej w wodach rzeki Tywy. IV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Fauna denna małych zbiorników słodkowodnych i małych rzek, Siedlce: 40-41.

4. Kubiak J., Raczyńska M., Żurawska J., 1997: Warunki hydrochemiczne wybranych jezior zlewni rzeki Tywy. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Poznań: 41-42.

5. Kubiak J., Żurawska J., Raczyńska M., 1997: Hydrochemia wybranych jezior zlewni rzeki Rurzycy. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Poznań: 44.

6. Raczyńska M., 1998: Zmiany struktury gatunkowej bentofauny rzeki Tywy w zależności od czynników hydrologicznych i hydrochemicznych w sezonie limnologicznym 1996-1997. V Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Fauna denna małych zbiorników słodkowodnych, Bromierzyk: 21-22.

7. Raczyńska M., 1998 : Ecological populations of the right-bank tributary of the lower River Odra – the River Tywa, 1. International Odra Research Conference, Kraków: 131-132.

8. Chojnacki J., Raczyńska M., 1999: Ecological effect of artificial in Pomeranian Bay (Baltic Sea). Seventh International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, San Remo: 117.

9. Raczyńska M., Żurawska J., Chojnacki J., 2000: The problem of quality assessment of surface lotic waters as exemplified by rivers Tywa and Rurzyca. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Fisheries, Volume 3, Issue 1.

10. Raczyńska, M., Żurawska J., Czachorowski S., 2000: Chruściki rzeki Rurzycy i Tywy na Nizinie Szczecińskiej (Północno-Zachodnia Polska). Przegląd Przyrodniczy, XI: 15-23.

11. Raczyńska M., Chojnacki J., 2000: Stan czystości wód rzeki Tywy w aspekcie badań fizyczno-chemicznych. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok: 216-217.

12.  Raczyńska M., Chojnacki J., 2000: Zróżnicowanie i zmiany struktury gatunkowej zooplanktonu rzeki Tywy w latach 1996-1998. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok: 217-218.

13.  Tórz A., Nędzarek A., Raczyńska M., 2000: Warunki hydrochemiczne jeziora Leśne (gmina Chojna) w świetle jego wykorzystania dla celów rybackich i rekreacyjnych. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok: 272-273.

14.  Kubiak J., Tórz A., Raczyńska M., Nędzarek A., 2000: Hydrochemia i ochrona wód (miniskrypt), Szczecin

15.  Kubiak J., Raczyńska M., Tórz A., 2001: Wstępna charakterystyka hydrochemiczna Jeziora Binowskiego. Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia WRMiTŻ. 28-29 czerwiec 2001, Szczecin, s.37

16.  Raczyńska M., Kubiak J., Tórz A., 2001: Porównanie chemizmu wód prawobrzeżnych dopływów Odry – Płoni i Tywy w latach 1996-1999. Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia WRMiTŻ. 28-29 czerwiec 2001, Szczecin, s.44

17.  Tórz A., Kubiak J., Raczyńska M., 2001: Wahania poziomu mineralizacji w wodach estuarium Odry. Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia WRMiTŻ. 28-29 czerwiec 2001, Szczecin, s.59

18.  Raczyńska M., 2001: Różnorodność fauny makrobentosowej a wybrane czynniki abiotyczne wód rzeki Tywy. Materiały zjazdowe VIII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Warszawa-Mikołajki, 9-12 maja 2001, s.32-34.

19.  Tórz A., Raczyńska M., 2002: Ocena warunków hydrochemicznych stawów rybnych w Józefowie koło Lipian (woj. zachodniopomorskie). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja nr 393, Kraków, Inżynieria Środowiska 2: 212-222.

20.  Raczyńska M., Machula S., 2003: Ocena jakości wód cieku Osówka na podstawie badań zimowych i wiosennych 2003 roku Materiały XIX Zjazdu Hydrobiologów Polskich Warszawa 9-12 wrzesień 2003r, s.160

21.  Raczyńska M., Kubiak J., 2003: Hydrochemical conditions in lakes of the “Puszcza Bukowa” Szczecin Landscape Park. Acta Sci. Pol. Piscaria 2003 2 (2), 97-115

22.  Kubiak J., Tórz A., Raczyńska M., 2004, Wpływ zlewni o charakterze miejskim na warunki hydrochemiczne rzek (rzeka Bukowa). Prezentacja posterowa na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych”, 7-9 czerwca 2004r.,Rajgród, str. 80.

23.  Tórz A., Kubiak J., Raczyńska M., 2004, Zmienność stężeń azotu i fosforu w estuariowych wodach rzeki Odry w latach 1999-2000, Prezentacja posterowa na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych”, 7-9 czerwca 2004r.,Rajgród, str. 81.

24.  Raczyńska M., Kubiak J., Tórz A., Machula S., Porównanie stopnia mineralizacji wód cieków zlewni rolniczej i leśnej (rzeka Tywa i Osówka), Prezentacja posterowa na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych”, 7-9 czerwca 2004r.,Rajgród, str. 82.

25.  Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Raczyńska M., 2004: Variations in the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002).  Limnological review 4: 115-124.

26.  Chojnacki J., Machula S., Raczyńska M., Antończak E., 2004, Wstępna charakterystyka małży z Zatoki Pomorskiej, Prezentacja posterowa na XI Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych: Bioróżnorodność środowisk dna zbiorników wodnych, Gdańsk – Warszawa, str. 13-14.

27.  Raczyńska M., 2004, Tempo zasiedlania sztucznych raf w Zatoce Pomorskiej, Wystąpienie na Seminar of NATO „Artificial reef applications in fisheries and water quality enhancements”, Szczecin, 21 maj 2004.

28.  Chojnacki J., Raczyńska M., Machula M., 2005: Zmiany zagęszczenia ślimaka z rodzaju Hydrobia na tle wybranych wskaźników hydrochemicznych w wodach Zatoki Pomorskiej w latach 2000-2003. Prezentacja posterowa na XII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, Warszawa - Giżycko, str. 26.

29.  Machula S., Raczyńska M., 2005: Zawartość wybranych kationów i anionów w wodach Zatoki Pomorskiej w sezonach wegetacyjnych 2001 i 2002 roku. Prezentacja posterowa na II Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy zintegrowanego zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce. Brzeg Morski – zrównoważony” Międzyzdroje 15-16 wrzesień.

30.  Raczyńska M., Machula S., 2005: Ocena stanu ekologicznego wód cieku o zlewni silnie zalesionej ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych. Referat: Konferencja „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej: Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce”, Łódź 7-9 grudnia 2005, 38.

31.  Raczyńska M., Machula S., 2006: Kształtowanie się warunków abiotycznych w stawach karpiowych. Referat na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowa „Metal ions and other abiotic factors in the environment”, 15-16 maja 2006r., Kraków. 13.

32.  Raczyńska M., Machula S., 2006: Abiotic conditions in carp ponds. Ecological chemistry and engineering (Chemia i inżynieria ekologiczna), Vol. 13, No. 8, 779-785, Opole.

33.  Raczyńska M., Machula S., 2006: Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych”, 5-7 czerwca 2006r.,Kraków. 57-58. Prezentacja posterowa.

34.  Raczyńska M., Machula S., 2006: Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, nr 4/2/2006, PAN, Kraków, 141-149, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

35.  Machula S., Raczyńska M., 2006: Zawartość wybranych kationów i anionów w wodach Zatoki Pomorskiej w sezonach wegetacyjnych 2001 i 2002 roku. Praca zbiorowa pod red. K.Furmańczyka : Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy 2 Brzeg Morski – zrównoważony. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006. 60-71.

36.  Raczyńska M., 2006: Struktura jakościowa ślimaków w wodach cieku Osówka (Pomorze Zachodnie). Materiały XX Zjazdu Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006r., Toruń. 175. Prezentacja posterowa.

37.  Raczyńska M., 2006: Struktura gatunkowa małży potoku Osówka (województwo zachodniopomorskie) na tle wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych. Materiały XIII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 18-20 maja 2006r., Ochotnica – Kraków. 111. Prezentacja posterowa.

38. Chojnacki J.C., Raczyńska M., 2006: Leksykon przyrodniczo – ekologiczny. Wyd. AR Szczecin. pp.148

39. Kubiak J., Tórz A., Machula S., Nędzarek A., Raczyńska M., 2006: Jakość wód pochłodniczych Elektrownii Dolna Odra w kontekście jej wpływu na zdrowotność i wyniki chowu ryb w kanale zrzutowym, W: Stan jakości wód pochłodniczych Elektrownii Dolna Odra i ich wpływ na zdrowotność i wyniki chowu ryb w latach 2004-2005. Wyd. AR, Szczecin, 19-44.

40.  Raczyńska M., Machula S., 2006: Composition of macrobenthic fauna of the river Tywa vs anthropogenic pollution. Materiały konferencyjne “The functioning of water ecosystems and their protection”, 27-28 October 2006r., Poznań. 112. Prezentacja posterowa.

41. Raczyńska M., 2007: Koncepcja ciągłości rzeki na przykładzie rzeki Tywy – lewobrzeżnego dopływu rzeki Odry (Polska Północno-Zachodnia), Ros. Akad. Nauk. Tr. VIII Mieżdu-narodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 1: 99-107.

42. Rosińska B., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., 2007: Struktura ilościowo-jakościowa makrobentosu odcinka rzeki Odry Zachodniej w obrębie miasta Szczecina. Materiały XIV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 9-12 maja 2007r., Opole-Turawa. 57. Prezentacja posterowa.

43. Raczyńska M., 2007: Struktura jakościowa fauny makrobentosowej rzeki Tywy a wybrane parametry fizyko-chemiczne wody. Materiały XIV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 9-12 maja 2007r., Opole -Turawa. 57. Prezentacja posterowa.

44. Raczyńska M., Dworczak H., Grzeszczyk-Kowalska A., Rosińska B., Chojnacki J.C., 2008: Cechy granulometryczne osadów dennych wybranych rzek Pomorza Zachodniego. Materiały XV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 16-18 maja 2008r., Zwierzyniec. 36. Prezentacja posterowa.

45. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Rosińska B., Dworczak H., Chojnacki J.C., 2008: Biomasa fauny makrobentosowej jako bazy pokarmowej ichtiofauny wybranych rzek Pomorza Zachodniego. Materiały XV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 16-18 maja 2008r., Zwierzyniec. 36-37. Prezentacja posterowa.

46. Raczyńska M., Rosińska B., Grzeszczyk-Kowalska A., Dworczak H., Chojnacki J.C., 2008: Struktura jakościowa i ilościowa i przydatność w gospodarce rybackiej Gastropoda występujących w wybranych rzekach dorzecza Odry. Materiały XV Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 16-18 maja 2008r., Zwierzyniec. 37. Prezentacja posterowa.

47. Raczyńska M., Raczyński M., 2008: Assessment of water quality in the Stobnica river and its largest tributary the Wardynka river (north-west Poland) on the basis of macrobenthos and physico-chemical parameters. ). Ros. Akad. Nauk. Tr. IX Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 2: 97-102.

48. Raczyńska M., Machula S., 2008: Ocena stanu ekologicznego wód cieku o zlewni silnie zalesionej ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych. Ros. Akad. Nauk. Tr. IX Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 2: 102-114.

49. Raczyński M., Raczyńska M., 2008: Monitoring biologiczny – zależności pomiędzy jakością wody, a składem i strukturą organizmów wodnych. W: Monitoring jakości wody i metody rekultywacji jezior w aspekcie gospodarki ochronnej parków narodowych. Jeziory, 8-9 maja 2008 roku, 1-46.

50. Raczyńska M., Dworczak H., 2009: Jakość wód i cechy granulometryczne osadów dennych rzeki Wołczenicy I Niemicy (dorzecze Odry). Zeszyt Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nr 1. Materiały XVI Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 7-10 maja 2009r., Łódź-Funka-Charzykowy.. 34. Prezentacja posterowa.

51. Raczyńska M., Kuźma S., 2009: Struktura gatunkowa skorupiaków z rodziny Gammaridae w cieku Osówka (Pomorze Zachodnie) w latach 2000-2003. Ros. Akad. Nauk. Tr. X Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 1: 197-210.

52. Raczyńska M., Chojnacki J., 2009: The structure of macrozoobentic communities in River Tywa, a right-bank tributary of River Odra (NW Poland). Oceanological and hydrobiological studies. Gdańsk, Vol. XXXVIII, No.3, (31-42)

53. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010: Influence of substrate on the domination structure of macrozoobenthos in selected streams in the Lower oder River catchment, t.2, 474-481. Ros. Akad. Nauk. Tr. XI Mieżdunarodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia” Sankt Petersb. 2: 474-481.

54. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010: Wpływ podłoża na strukturę taksonomiczną i biomasę organizmów bentosowych wybranych cieków dorzecza dolnej Odry. W: Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych (red. Gołdyn R.): Bezkręgowce denne wód Parków Narodowych Polski, t.3, 106. Materiały XVII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 13-15 maja 2010r., Tuczno. Prezentacja posterowa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

55. Raczyńska M., Machula S., Choiński A., Sobkowiak L., 2012: Influence of the fish pond aquaculture effluent discharge on abiotic environmental factors of selected rivers in Northwest Poland,. Acta Ecologica Sinica, 32, 160-164.

56. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyński M., 2012: Impact of Taxonomic Structure and Benthic Fauna Biomass on the Biological Classification of River Waters. Ecological chemistry and engineering A (Chemia i inżynieria ekologiczna), 19(4-5):421-431, DOI: 10.2428/ecea.2012.19(04)044.

57. Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Raczyński M., 2012: Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej cieku Osówka (Pomorze Zachodnie). Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk, 30, 266-276.

58. Raczyńska M., Machula S., Raczyński M., 2012: Materia organiczna jako ważny element stopnia zanieczyszczenia małych cieków na przykładzie potoku Osówka. Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 31, 91-100.

59. Raczyńska M., Chojnacki J., Grzeszczyk-Kowalska A., Raczyński M., Kowalczyk S., 2012: Chruściki Trichoptera jako składnik biocenozy wybranych rzek dorzecza Odry, W: W: Entouraqe pogranicza. Monografia, Red. Wawrzyniak W i Zaborowski T., Gorzów Wlkp.-Poznań, 2012, 345-360. IBEN Gorzów Wlkp.

60. Raczyńska M., Łącki K., Chojnacki J.C., 2012: Comparison of water quality in the Tywa River, a right-bank tributary of the Oder River, based on benthic fauna in 1997 and 2007. W: Ros. Akad. Nauk. Tr. XIII Mieżdu-narodnoj naucz. prakt. konf. molod. ucz. stud. i aspir. „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”, Red. Wawrzyniak W., Rybin P.K., Gospodarikow A.P., Ełotnikow K.A., Pimonienko M.M., Korowiakowskij E.K., Afanasjew M.P., Sankt Petersb, 2012, 174-195.

61. Machula S., Kubiak J., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Ostrowski D., Biernaczyk M., Stepanowska K., 2012: Warunki hydrochemiczne rzeki Warty w rejonie miasta Wronki. W: Entouraqe pogranicza. Monografia, Red. Wawrzyniak W i Zaborowski T., Gorzów Wlkp.-Poznań, 2012, 295-312. IBEN Gorzów Wlkp.

62. Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J., Raczyńska M., Raczyński M., 2012: Neomysis integer (Leach, 1815) jako element diety ryb z Zatoki Pomorskiej. W: Entouraqe pogranicza. Monografia, Red. Wawrzyniak W. i Zaborowski T., Gorzów Wlkp.-Poznań, 2012, 333-345. IBEN Gorzów Wlkp.

63. Przesmycki M., Glinkowska J., Raczyńska M., 2012: Ocena potencjału ekologicznego wybranych zbiorników zaporowych na podstawie zbiorników zaporowych. W: Zoobentos zbiorników zaporowych (red. Kobak J.) Materiały XIX Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 17-19 maja 2012r., Toruń-Zacisze. 34-35. Referat.

64. Machula S., Raczyńska M., Chojnacki J., Kubiak J., Grzeszczyk-Kowalska A., 2013: Uwarunkowania ekologiczne mezozooplanktonu w wodach Zatoki Pomorskiej, Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 35, 32-45.

65. Raczyńska M., Machula S., Grzeszczyk-Kowalska A., 2013: Stan ekologiczny rzeki Stepnicy (Pomorze Zachodnie). Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 35, 46-59.

66. Zamkowski T., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Machula S., Śliwa P., 2013: Zmiany w populacji Theodoxus fluviatilis z rzeki Tywa (Pomorze Zachodnie) na tle warunków środowiska abiotycznego. Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 35, 75-84.

67. Spieczyński D., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Raczyński M., Zimnicka-Pluskota M.: 2013, Zastosowanie metody River Habitat Survey do oceny jakości rzeki Wardynka (Polska północno-zachodnia). Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering) - Kształtowanie i Ochrona Środowiska, 35, 85-94.

68. Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Raczyński M., 2013: Comparative morphological analysis of Neomysis integer (Leach, 1815) in 2006–2007 period. Journal of Ecological Engineering, Volume 14, No. 3, July 2013, pp. 31–43, DOI: 10.5604/2081139X.1056036

69. Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Machula S., 2013: Termika i zasolenie wód przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej w 2006 i 2007r. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 3, 99-105.

70. Chojnacki J.C., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Zamkowski T., 2013. Sztuczne rafy jako innowacyjna biotechnologia wykorzystywana w procesie rewitalizacji środowiska morskiego. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 4: 141-149.

 

 

Dr inż. Joanna ROKICKA - PRAXMAJER - adiunkt

  1.  Drgas A., Rokicka-Praxmajer J., Szymelfenig M., 2003. Spatial variability of nematode assemblages in the near-shore region of the Gulf of Gdańsk (Southern  Baltic Proper). BSSC, Helsinki, Finland, 119 (poster).
  2. Gruszka P., Chojnacki J. C., Kowalski W., Masłowski J., Piasecki W., Rokicka-Praxmajer J., Rosińska B., Zamkowski T., 2008. Rozpoznanie warunków tarliskowych i tarlisk ryb w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie od Międzyzdrojów do Świętouścia metodą bezpośredniego monitoringu podwodnego. Dziwnów i Międzyzdroje, 25-26.09.2008 (referat).
  3. Gruszka P., Chojnacki J. C., Masłowski J., Rokicka-Praxmajer J., Rosińska B., Zamkowski T., 2008. Can blue mussel beds function as important fish spawning grounds in shallow coastal waters? International Workshop on Restoration of Coastal Waters Using Mussels na Uniwersytecie Greifswaldzkim. Greifswald, RFN, 27-28.03.2008 (referat).
  4. Gruszka P., Chojnacki J., Kowalski W., Masłowski J., Piasecki W., Rokicka-Praxmajer J., Rosińska B., Zamkowski T., 2009. Różnorodność siedlisk w Bałtyckiej części Wolińskiego Parku Narodowego. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin, 9-12 września (referat).
  5. Gruszka P., Cupak J., Czugała A.,  Rokicka-Praxmajer J., Więcaszek B.,Woźniczka A. 2012. The role of estuaries in spreading alien species in central Europe – the river Odra estuary case study. BIT’s 1st Annual World Congress of Biodiversity. Xi’an, Chiny 109 p. – (referat).
  6. Gruszka P., Cupak J., Rokicka-Praxmajer J., Radziejewska T. Ship as a vector of alien species introduction into the Odra estuary (southern Baltic). 2011, 2nd World Conference on biological invasion and ecosystem functioning. Mar del Plata, Argentina, 66 p.
  7. Gruszka P., Radziejewska T., Rokicka-Praxmajer J. 2006. Meiofauna in ballast water tank sediment. 2nd HELCOM / BSRP Thematic Workshop on the risks related to the ballast water mediated introductions of non-indigenous species in the Baltic Sea; Helsinki, Finland 19-21 (referat).
  8.  Gruszka P., Rokicka-Praxmajer J., Cupak J., Radziejewska T., Wolska M. 2013. Unintended “biological cargo” of ships entering the River Odra estuary: assemblages of organisms in ballast tanks.Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 33 (105), 22-29.
  9. Gruszka P., Rokicka-Praxmajer J., Cupak J., Radziejwska T. Life in ballast tanks of ships docked in the Ship Repair Yard in Szczecin (the River Odra estuary, southern Baltic Sea). 2011. 8th Baltic Sea Science Congress, 22 – 26, August 2011; St. Petersburg, Russia, 312 p.
  10. Habashi B. B., Rokicka-Praxmajer J. 2012. Trophy structure of nematofauna in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic). 22 nd International Conference, Sheraton El-Montza-Alexandria, Egipt. “Environmental Protection is a must”. 1-14.
  11. Hałupka M., Rokicka-Praxmajer J, Jakubowska M. 2013. Fauna obca w Bałtyku. Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Wyd. CreativeTime, cz. III/ tom III, 164-171.
  12. Hałupka M., Rokicka-Praxmajer J., Taberska A.2013. Psammon wybranych plaż południowego Bałtyku.Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki, Wyd. CreativeTime, cz. VIII/tom V, 162-171.
  13. Radziejewska T., Dworczak H., Rokicka-Praxmajer J., Wawrzyniak- Wydrowska B., 2001, Phytal matter sediment enrichment vs. dynamics of meiobenthic communities in a eutrophic coastal Baltic Lagoon. 3rd International Symposium on: „ Functioning of coastal ecosystems in various geographical regions”, Gdynia, Poland, 20-21.
  14. Radziejewska T., Gruszka P., Rokicka-Praxmajer J., 2005. A home away from home: a meiobenthic assemblage in a ship’s ballast water tank sediment, 5th Baltic Sea Science Congress, the Baltic Sea changing ecosystem, Sopot, Poland,. 323.(poster).
  15. Radziejewska T., Gruszka P., Rokicka-Praxmajer J., 2006. A home away from home: a meiobenthic assemblage in a ship's ballast water tank sediment. Oceanologia, No 48 (S), 259-265.
  16. Radziejewska T., Rokicka-Praxmajer J., Drzycimski I., Dworczak H., 1997. Meiobenthic communities of the Pomeranian Bay (southern Baltic): effects of proximity to river discharge. 15th BMB and 27th ESCA Symposium, Mariehamn, Aland, Finlandia, 20pp.
  17. Radziejewska T., Rokicka-Praxmajer J., Dworczak H., Maciejewska A., Usik M., 1999. Meiobenthos vs. sedimentary variables in a eutrophic coastal lagoon; the Szczecin Lagoon 1997 example. 16th  BMB, Klaipeda, Lithuania, 83 (poster).
  18. Radziejewska T., Rokicka-Praxmajer J., Ojaveer H., 2010. Meiobenthic component of the Baltic biological diversity. G. Hendrik, T. Nara Bezerra, C. Cnudde, T. Deprez, S. Derycke, M. De Troch, J. Ingels, B. Merckx, T. Moens, E. Pape, J. Vanaverbeke, A. Vanreusel, M. Vincx (Eds). 2010. Fourteenth International Meiofauna Conference, Aula Academica, Ghent, 11-16 July 2010. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication 44. xxii + 237p.
  19. Radziejewska T., Rokicka-Praxmajer J., Stoyanowa V., 2001, IOM  BIE Revisited: Meiobenthos at the IOM  BIE site 5 years after the experimental disturbance. The proceeding of the 4th ISOPE Ocean Mining Symposium, Szczecin, 63-68.
  20. Rokicka-Praxmajer J. 2007. Vertical distribution of free living nematodes (Nematode) in sediments od the Pomeranian Bay. BSSC, Rostock, 99 (poster).
  21. Rokicka-Praxmajer J., 2000, Vertical distribution meiobenthos community of the Pomeranian Bay, 18th Polish Hydrobiologists Symposium, Bialystok, Poland, 224 (poster).
  22. Rokicka-Praxmajer J., 2001. Free-living nematodes in meiobenthos of a Pomeranian Bay (southern Baltic) near-shore station, directly affected by river plume. 11th International Meiofauna Conference (ELIMCO), Boston, USA, 87 (poster).
  23. Rokicka-Praxmajer J., 2006. Struktura troficzna zespołów nematofauny (Nematoda) w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich. Toruń, Polska, 183. (poster)
  24. Rokicka-Praxmajer J., Dworczak H., 2000. Horizontal distribution meiobenthic communities of the Pomeranian Bay. Polish Science Conference, Gdynia, Poland; 69 (poster).
  25. Rokicka-Praxmajer J., Gruszka P. 2012. Free-living nematodes inhabiting sediment in ballast tanks of ships docked in the Szczecin Repair Shipyard (Szczecin, Poland). BIT’s 1st Annual World Congress of Biodiversity. Xi’an, Chiny 144 p. - poster
  26. Rokicka-Praxmajer J., Gruszka P. 2012. Mali mieszkańcy i ich wielkie podróże. XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Zoobentos zbiorników zaporowych. Toruń-Zacisze, 17-19 maja. 37.- poster
  27. Rokicka-Praxmajer J., Gruszka P., Radziejewska T., 2010. A study on the benthic meiofauna inhabiting sediment in ballast tanks of ships docked in the Szczecin Repair Shipyard (Szczecin. Poland); G. Hendrik, T. Nara Bezerra, C. Cnudde, T. Deprez, S. Derycke, M. De Troch, J. Ingels, B. Merckx, T. Moens, E. Pape, J. Vanaverbeke, A. Vanreusel, M. Vincx (Eds). 2010. Fourteenth International Meiofauna Conference, Aula Academica, Ghent, 11-16 July 2010. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication 44. xxii + 237p.
  28. Rokicka-Praxmajer J., Radziejewska H. 2002, Free-living nematodes of the Pomeranian Bay (Southern Baltic); A preliminary analysis of nematode variability in an area affected by direct river runoff. Acta Scientiarum Polonorum Piscaria, 1(2), 85-104.
  29. Rokicka-Praxmajer J., Radziejewska J., 1999. Vertical distribution of meiobenthos in sediments of the Pomeranian Bay (southern Baltic). 16th  BMB, Klaipeda, Lithuania, 84 (poster).
  30. Rokicka-Praxmajer J., Radziejewska T., Dworczak H., 1998, Meiobenthic communities of the Pomeranian Bay (southern Baltic): effects of proximity to river discharge. Oceanologia, 40 (3), 243-260.
  31. Rokicka-Praxmajer J., Radziejewska T., Dworczak H., 2001. Free-living nematodes and phytal pigment contents in sediments of the Pomeranian Bay. Baltic Sea Science Congress, Stockholm, Sweden, 283 (poster).
  32. Rokicka-Praxmajer J., Rosińska B., 2010. Struktura troficzna swobodnie żyjących nicieni (Nematoda) estuarium Odry,Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych, tom 3, XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tuczno, (poster).
  33. Rokicka-Praxmajer J., Taberska A. , 2012.Meiobentos piaszczystych plaż południowego Bałtyku. V Ogólnopolska Konferencja. Problemy zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi w Polsce. „ Zagrożenia i systemy ostrzegania”. – poster
  34. Rosińska B., Rokicka-Praxmajer J., 2010. Organizmy poroślowe Zatoki Pomorskiej w rejonie Międzyzdrojów, Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych, tom 3, XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tuczno, (poster).
  35. Warzocha J., Stanek A., 1998.  Pomeranian Bay benthos: relationship with sedimentary  environment. The Changing Coastal Oceans: From Assessment to Prediction Baltic Sea Science Conference, Warnemünde, Germany 41pp.

   

   

   

  Dr inż. Anna GRZESZCZYK - KOWALSKA - spec. nauk. techn.

  1. Chojnacki J.C., Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A., Zamkowski T., 2013. Sztuczne rafy jako innowacyjna biotechnologia wykorzystywana w procesie rewitalizacji środowiska morskiego. Ekologia i Technika, Vol. 21,4: 141-149.
  2. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Machula S., 2013. Termika i zasolenie wód przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej w 2006 i 2007 r. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 3: 99-105.
  3. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Raczyński M., 2013. Comparative morphological analysis of Neomysis integer (Leach, 1815) in 2006–2007 period. J. Ecol. Eng. 14(3):31-43.
  4. Machula S., Raczyńska M., Chojnacki J.C., Kubiak J.,Grzeszczyk - Kowalska A.,2013. Uwarunkowania ekologiczne mezozoplanktonu w wodach Zatoki Pomorskiej. Inżynieria ekologiczna, 35: 32- 45.
  5. Raczyńska M., Machula S.,Grzeszczyk - Kowalska A., 2013. Stan ekologiczny rzeki Stepnicy (Pomorze Zachodnie). Inżynieria ekologiczna, 35: 46- 59.
  6. Zamkowski T., Raczyńska M., Machula S., Grzeszczyk - Kowalska A., Śliwa P., 2013. Zmiany w populacji Theodoxus fluviatilis z rzeki Tywa (Pomorze Zachodnie) na tle warunków środowiska abiotycznego. Inżynieria ekologiczna, 35: 75- 84.
  7. Spieczyńki D., Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A.,Raczyński M., Zimnicka – Pluskota M., 2013. Zastosowanie Metody River Habitat Survey do oceny jakości rzeki Wardynka (Polska północno– zachodnia). Inżynieria ekologiczna, 35: 85- 94.
  8. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyńska M., Raczyński M., 2012. Neomysis integer (Leach, 1915) jako element diety ryb z Zatoki Pomorskiej. Entouraqe Pogranicza, monografia, red. Wawrzyniak W., Zaborowski T., Gorzów Wlkp. – Poznań, IBEN Gorzów Wlkp.;333 – 344.
  9. Raczyńska M., Chojnacki J.C., Grzeszczyk - Kowalska A., Raczyński M., Kowalczyk S., 2012. Chruściki Trichoptera jako składnik biocenozy wybranych rzek dorzecza Odry. Entouraqe Pogranicza, monografia, red. Wawrzyniak W., Zaborowski T., Gorzów Wlkp. – Poznań, IBEN Gorzów Wlkp.;345 – 359.
  10. Machula S., Kubiak J., Ostrowski D., Biernaczyk M., Stepanowska K., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., 2012. Warunki hydrochemiczne rzeki Warty w rejonie miasta Wronki. Entouraqe Pogranicza, monografia, red. Wawrzyniak W., Zaborowski T., Gorzów Wlkp. – Poznań, IBEN Gorzów Wlkp.;295 – 311.
  11. Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A., Raczyński M., 2012. Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej cieku Osówka (Pomorze Zachodnie). Inżynieria ekologiczna, 30: 266- 276.
  12. Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., 2012. Impact of taxonomic structure and benthic fauna biomass on the biological classification of river waters. Ecological chemistry and engineering (Chemia i inżynieria ekologiczna), 19 (4-5):421-431.
  13. Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010. Wpływ podłoża na strukturę taksonomiczną i biomasę organizmów bentosowych wybranych cieków dorzecza dolnej Odry. W: Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych (red. Gołdyn R.): Bezkręgowce denne wód Parków Narodowych Polski, t.3, 106. Materiały XVII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych PTH, 13-15 maja 2010r., Tuczno. Prezentacja posterowa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  14. Chojnacki J., Habashi B., Rosińska B.,Grzeszczyk - Kowalska A., 2010. Preliminary Result of the Periphton Macrofauna Studies in Pomeranin Bay (Southern Baltic. W: Proceedings of the 20th International Conference on Environmental Protection is a Must, 17-19 April 2010; 43-54.
  15. Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J., Dworczak H. 2010. Influence of substrate on the domination strukture of macrozoobenthos in selected streams in the lower oder river catchmen. W: Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia, Sankt Petersburg, cz.II; 474-480
  16. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J., 2010. Struktura długościowa Neomysis integer ze strefy przybrzeżnej Bałtyku w rejonie Świnoujścia w roku 2007.” W: Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych, tom 3; 93.
  17. Chojnacki J., Grzeszczyk-Kowalska A. , Buczek W., 2009. Biometrics of the swan mussel, Anodonta cygnea L., in the southwest part of the Szczecin Lagoon in 2007. EJPAU 12(4), #02.
  18. Raczyńska M., Dworczak H., Grzeszczyk - Kowalska A., Rosińska B., Chojnacki J.C., 2008. Cechy granulometryczne osadów dennych wybranych rzek Pomorza Zachodniego. Prezentacja posterowa na XV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych PTH „Bentos źródeł i strumieni”. Zwierzyniec, 16-18 V 2008 Olsztyn, s.36
  19. Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A., Rosińska B., Dworczak H., Chojnacki J.C.,2008. Biomasa fauny makrobentosowej jako bazy pokarmowej ichtiofauny wybranych rzek Pomorza Zachodniego. Prezentacja posterowa na XV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych PTH „Bentos źródeł i strumieni”. Zwierzyniec, 16-18 V 2008 Olsztyn; 36.
  20. Raczyńska M., Rosińska B., Grzeszczyk - Kowalska A., Dworczak H., Chojnacki J.C., 2008. Struktura jakościowa i ilościowa i przydatność w gospodarce rybackiej Gastropoda występujących w wybranych rzekach dorzecza Odry. Prezentacja posterowa na XV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych PTH „Bentos źródeł i strumieni”. Zwierzyniec, 16-18 V 2008 Olsztyn; 37.
  21. Grzeszczyk - Kowalska A., Chojnacki J.C., 2007. Struktura długościowa Neomysis integer ze strefy przybrzeżnej Południowego Bałtyku wiosną 2006. Prezentacja posterowa na XIV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych PTH „Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych”. Opole-Turawa 2007; 27.
  22. Rosińska B., Raczyńska M., Grzeszczyk - Kowalska A.,  2007. Struktura ilościowo – jakościowa makrobentosu odcinka rzeki Odry Zachodniej w obrębie miasta Szczecina. Prezentacja posterowa na XIV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych PTH „Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych”. Opole-Turawa 2007; 57.
  23. Grzeszczyk - Kowalska A., Masłowski J. 2006. Makrofauna denna centralnej i północno – wschodniej części Wielkiego Zalewu (Zalew Szczeciński) w 1995 roku. Prezentacja posterowa na XIII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych PTH „Zastosowanie hydrobiologii w badaniach biologicznych wód płynących”. Ochotnica – Kraków 18 – 20 maja 2006; 80.
  24. Grzeszczyk - Kowalska A., Masłowski J., Stoma B. 2006.  Makrofauna denna Wielkiego Zalewu (Zalew Szczeciński) w 1995 roku. Prezentacja posterowa na XX Zjeździe Hydrobiologów Polskich, 5 – 8 września 2006; 102.

   

  Mgr inż. Tadeusz ZAMKOWSKI  - st. specj. nak. techn.

   

   1. Chojnacki J.C., Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Zamkowski T., 2013. Sztuczne rafy jako innowacyjna biotechnologia wykorzystywana w procesie rewitalizacji środowiska morskiego. Ekologia i Technika, Vol. XXI, nr 4: 141-149.
   2. Zamkowski T., Raczyńska M., Machula S., Grzeszczyk-Kowalska A., Śliwa P., 2013. Zmiany w populacji Theodoxus fluviatilis z rzeki Tywa (Pomorze Zachodnie) na tle warunków środowiska abiotycznego. Inżynieria ekologiczna, 35: 75- 84.
   3. Chojnacki J.C, Zamkowski T., 2010: The samplers for catching of Marine litoral nectobenthos, W: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”. Red. Afanasiewa H.B.,  Sankt Petersburg, , t.2, 446-449
   4. Chojnacki J.C, Zamkowski T., 2010: The Universal Scraper To Periphyton With Interchangeable Bag, W: „Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia”. Red. Afanasiewa H.B., Sankt Petersburg, , t.2, 441-445