Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka

ul. Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin
tel. +48 91 449 65 70 (do 72)
piętro I, blok B

Przeczytaj więcej o nas:

Strona internetowa Zakładu

Podyplomowe studia "Żywienie człowieka - promocja zdrowia"

Problematyka badawcza

Zrealizowane projekty badawcze
 


Skład osobowy:
OsobaStanowiskoKontakt

dr hab. inż. Joanna Sadowska

prof. nadzw.

Kierownik Zakładu

Profesor nadzwyczajny

tel.: +48 91 449 65 72
pokój 109
e-mail: joanna.sadowska@zut.edu.pl

 

 prof. dr hab. Mariola Friedrich

 

Profesor zwyczajny

tel.: +48 91 449 65 70
pokój 107
e-mail: mariola.friedrich@zut.edu.pl

 

dr inż. Magda Bruszkowska

 

Adiunkt

tel.: +48 91 449 65 71 
pokój 108
e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl

 

dr inż. Magdalena Kuchlewska

 

Adiunkt

tel.: +48 91 449 65 72
pokój 109
e-mail: magdalena.kuchlewska@zut.edu.pl

 

mgr inż. Izabela Daniel

 

Asystent

tel. +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: izabela.daniel@zut.edu.pl

 

mgr inż. Joanna Fugiel

 

Doktorant

tel.: +48 91 449 65 71

pokój 108

e-mail: joanna.fugiel@zut.edu.pl