Podyplomowe studia "Żywienie człowieka - promocja zdrowia"

 

 

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa  prowadzi 

Studia Podyplomowe

"ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - PROMOCJA ZDROWIA”

Studia skierowane są do: absolwentów szkół wyższych (licencjat, magisterium) oraz studentów V roku, osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, a także prowadzących poradnictwo żywieniowe, gabinety odnowy biologicznej itp., nauczycieli dietetyki i żywienia, pracowników służb sanitarnych oraz wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z zakresu oferowanego przez Studia. Program Studiów obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: fizjologii i anatomii człowieka, fizjologii żywienia człowieka, podstaw żywienia człowieka, toksykologii, chemii i higieny żywności, funkcjonalnych i prozdrowotnych właściwości składników diety, żywieniowej profilaktyki schorzeń, dietetyki, alergii pokarmowych, psychologii i socjologii w żywieniu, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, oceny bezpieczeństwa stosowania aktualnych mód i systemów żywieniowych, technologii przygotowania potraw, edukacji i poradnictwa żywieniowego, ustawodawstwa żywnościowego, profilaktyki negatywnych skutków współczesnego stylu życia oraz kulturowych i behawioralnych uwarunkowań zachowań żywieniowych.

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Mariola Friedrich

Sekretarz Studiów:  dr inż. Magda Bruszkowska

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka

ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin

tel. (91) 449 65 71

e-mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl

e-mail: izabela.daniel@zut.edu.pl

 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Termin zgłoszeń: 

Czas trwania: 3 semestry

Forma: wykłady i ćwiczenia w wymiarze 357 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele).

Więcej informacji na stronie Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka: www.fizjologia-zywienia.zut.edu.pl