Pracownia Gospodarki Rybackiej

 

Problematyka Badań i Kierunki prowadzonych badań:

Zakład Gospodarki Rybackiej na Wodach Otwartych zajmuje się analizą i oceną racjonalności gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych oraz w wodach Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem strefy przybrzeżnej

Zakład Gospodarki Rybackiej na Wodach Otwartych zajmuje się analizą i oceną racjonalności gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych oraz w wodach Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem strefy przybrzeżnej. W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące ekologii wód, a także prowadzone są badania związane z ochroną środowiska morskiego. Wynikiem tych analiz są liczne publikacje oryginalne, komunikaty na konferencjach naukowych (w kraju i zagranicą), doniesienia, opracowania dla praktyki rybackiej, ekspertyzy, oraz monografie i podręczniki akademickie.

 

W okresie istnienia Zakładu (1997-2009) wykonano ponad 70 prac magisterskich, i blisko 30 prac inżynierskich.

Wśród ważniejszych badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, prowadzonych w Zakładzie znajdują się:

- Określenie bioproduktywności małych cieków na podstawie efektów ich zarybiania rybami łososiowatymi.

 

prace prowadzone od 1998 r., przeprowadzono badania rzek Reczyca i Słopica oraz szeregu cieków w Lasku Arkońskim i lasach Nadleśnictwa Trzebierz, uzyskano m.in. przeżywalność wylęgu podchowanego troci na poziomie 69%.

 

 

- Rybacka typologia jezior Pomorza Zachodniego

 

 

prace prowadzone od 1998 r., ich wynikiem jest m.in. monografia Jeziora zachodniopomorskie – zarys faktografii. Filipiak J., Raczyński M., AR Szczecin 2000 oraz projekty podziału publicznych śródlądowych wód płynących woj. Zachodniopomorskiego oraz obszaru działania RZGW Szczecin na obwody rybackie

 

 

 

 

 

- Charakterystyka biologiczna krabów wełnistoszczypcych (Eriocheir sinensis) z estuarium Odry i ich wpływ na gospodarkę rybacką na tym akwenie

prace prowadzone od 2000 r., stwierdzono, że kraby wełnistoszczypce są realnym zagrożeniem dla produkcji rybackiej w rejonie estuarium Odry, wyniki przedstawiono w kilku publikacjach oraz na konferencjach w kraju i za granicą.

 

 

- Występowanie i charakterystyka biologiczna minogów w estuarium Odry

 

w prowadzonych od 1998 r., badaniach stwierdzono różnice morfologiczne między populacjami tego gatunku, opublikowano 7 prac oraz doktorat.

 

 

 

- Charakterystyka biologiczna i połowowa sielawy z jezior zachodniopomorskich

 

prace prowadzone od 1998 r., na ich podstawie w kilkunastu publikacjach i pracach magisterskich przedstawiono szczegółową charakterystykę sielaw w jeziorach zachodniopomorskich. Pokłosiem tych badań jest również praca doktorska.

 

 

 

- Pozostałości ryb z badań archeologicznych z wczesnośredniowiecznego miasta Wolina

 

badania prowadzone od 1998 r., ich wynikiem jest kilkanaście prac naukowych. Na badania uzyskano grant badawczy KBN Nr 1 H01H02115

 

 

Bonitacje cieków Pomorza Zachodniego

 

Od roku 1997 prowadzone są cykliczne prace bonitacyjne w zlewni rzeki Iny. Od 1999 roku badaniami objęto dopływy Odry tj. Gunica, Tywa, Rurzyca.

 

W roku 2001 rozpoczęto bonitacje cieków uchodzących do Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego – Gowienica, Wołczenica, Wołcza i Niemica.

 

W latach 2006 – 2009 prowadzono bonitację zlewni Regi i Parsęty.

 

W wyniku tych prac określono bioproduktywność badanych cieków oraz biomasę i strukturę ichtiofauny.

 

 

Ocena wieku i tempa wzrostu populacji różnych gatunków ryb bytujących w wodach Pomorza Zachodniego

 

Badaniami objęto w celach porównawczych populacje ryb występujących we wszystkich możliwych typach zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego (rzeki jeziora, strefa przybrzeżna Bałtyku, stawy hodowlane, glinianki, starorzecza etc.)

 

Analizy przeprowadzono głównie na podstawie preparatów łuskowych. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat zebrano łuski z ponad 30 000 ryb, 22 gatunków.

 

Badania prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie, w tym celu pozyskano środki z SPO „Ryby” za które m.in. zakupiono bardzo nowoczesny system pomiarowy klasy NEXIV