Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa

ul. Papieża Pawła VI 3
 71-459 Szczecin
 tel. +48 91 449 65 35
 piętro III, blok B

Przeczytaj więcej o nas:

 problematyka badawcza
 strona internetowa zakładu

Skład jednostki:
OsobaStanowiskoKontakt

Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko

Kierownik Zakładu

ul. Papieża Pawła VI /3
tel.: +48 91 449  6535, pokój 310 B
jerzy.balejko@zut.edu.pl
Dr inż. Jarosław MajewskiAdiunktul. Papieża Pawła VI/3
tel.: +48 91 449 6506, pokój 307 B
jarosław.majewski@zut.edu.pl
Dr inż. Agnieszka StrzelczakAdiunktul. Papieża Pawła VI/3
tel.:+48 91 449 6536, pokój 308 B
agnieszka-strzelczak@zut.edu.pl
Dr inż. Roman Drozdowskistarszy wykładowcatel. 91 449 66 06,
ul. Kazimierza Królewicza 4, pok. 23
roman.drozdowski@zut.edu.pl
wakatDoktorantul. Papieża Pawła VI/3
tel.: +48 91 449 65 38, pokój 308 B