problematyka badawcza

 

 - Sztuczne sieci neuronowe w technologii żywności,

 

- Zastosowanie sieci neuronowych jako metody modelowania i prognozowania cech reologicznych surowych farszów mięsnych,

- Komputerowa symulacja reologicznych zachowań artykułów żywnościowych,

- Właściwości termo-lepko-sprężyste artykułów żywnościowych,

- Dynamiczne metody wyznaczania parametrów reologicznych artykułów
żywnościowych,

 

 - Zastosowanie technik komputerowych w technologii żywności.,

 

- Podstawy mechaniki procesów przepływowych,

 

- Kinetyka wielostopniowej hydrolizy enzymatycznej substratu białkowego,

 

- Kinetyka procesów wymiany ciepła i masy w procesie wędzenia

- Metody wytwarzania dymu wędzarniczego,

- Regulacja i automatyczne sterowanie procesów wędzenia i wytwarzania
dymu wędzarniczego,

- Konstrukcja komór wędzarniczych o obiegu zamkniętym,

- Komputerowe sterowanie procesem fluidalnego wytwarzania dymu
wędzarniczego,

- Optymalizacja warunków wytwarzania dymu wędzarniczego w złożu fluidalnym,

- Kinetyka pirolizy drewna,

- Dynamika termicznego rozkładu drewna w procesie wytwarzania dymu
wędzarniczego w złożu stacjonarnym,

- Hydrodynamika złoża fluidalnego,

- Termodynamika spalania mieszaniny propan-butan w warunkach utrzymania
zadanego stężenia tlenu w złożu fluidalnym, - Mechanizacja obróbki wstępnej surowca rybnego

- Mechanizacja procesu karmienia ryb w sadzach

- Mechanizacja procesu rozmrażania bloków rybnych

- Termodynamika procesu rozmrażania


,