aktualności

Wiosenne spotkanie nad rzeką Iną

25 kwietnia 2016 r. wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie spotkaliśmy się nad rzeką Iną aby aktywnie spędzić czas wędrując i opowiadając o życiu biologicznym tego cieku, jak również pobierając próbki wody w celu późniejszej analizy.

„Woda źródłem życia” to hasło, które przewodziło naszym rozważaniom i dyskusjom. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach terenowych co widać na fotografiach. Po powrocie do szkoły i pysznym poczęstunku przygotowanym przez uczniów, przeprowadziliśmy kilka podstawowych badań chemicznych wody rzeki Iny pobranej w dwóch punktach. Pracę rozpoczęliśmy w czterech grupach:

·    I grupa – pod opieką doktorantki mgr inż. Beaty Żuk – uczniowie badali odczyn wody, przewodność elektrolityczną i mętność;

·    II grupa – pod opieką dr inż.. Agnieszki Rybczyk – uczniowie oznaczali zasadowość i twardość wody;

·    III grupa – pod opieką dr hab. inż. Małgorzaty Bonisławskiej – uczniowie oznaczali ilość zawiesiny ogólnej w wodzie;

·    IV grupa – pod opieką doktorantki mgr inż. Marleny Sochy – uczniowie analizowali stężenie azotynów i fosforanów w badanych próbkach wody.

Młodzież bardzo pilnie przeprowadzała doświadczenia notując swoje uwagi i spostrzeżenia. Kończąc nasze spotkanie przybliżyliśmy dzieciom problem degradacji rzek w wyniku działalności człowieka i pokazaliśmy film autorstwa członków Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy dotyczący zanieczyszczenia rzeki Iny. Mamy nadzieję, że właśnie tego typu spotkania sprawią, że młodzież zrozumie co kryje się w słowach „Woda źródłem życia”

Mili goście....

Dnia 11 maja 2015 roku nasze laboratorium odwiedzili uczniowie V klasy (integracyjnej) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim wraz z opiekunem Panią mgr Małgorzatą Alicją Lewandowską i z Panem mgr Ireneuszem Pabianem. Pracownicy i doktoranci naszego Zakładu wprowadzili dzieci w „świat chemii organicznej”. Uczniowie wytwarzali pachnące estry, wykrywali aminokwasy w mleku i jaju kurzym, „wyczarowali lustro”. Samodzielnie przygotowali barwne mikrokapsułki (hydrożele stosowane w żywności). Dzieciaki były bardzo zaciekawione co widać na poniższych fotografiach.

Napisali o nas....

Uczniowie IV klasy (teatralno-dziennikarskiej) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim, swoje wrażenia i wspomnienia z wizyty na naszym Wydziale opisali w gazetce „Sztubak”

http://www.zsostargard.pl/images/Klasateatralna/sztubakmaj2014/sztubakmaj1011.pdf

Chemia wokół nas

Dnia 29 kwietnia 2014 roku w naszym zakładzie gościliśmy uczniów IV klasy (teatralno-dziennikarskiej) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim wraz z opiekunem Panią mgr Bożeną Ciborowską–Lipko. Pracownicy i doktoranci naszego Zakładu wprowadzili dzieci w „świat chemii”. Uczniowie byli bardzo aktywni co widać na załączonych fotografiach. Dzieci zwiedzały również sale akwaryjne naszego Wydziału, gdzie wysłuchały ciekawych informacji na temat hodowli i pielęgnacji ryb akwariowych.

 

 

 

Warsztaty Ekologiczno-Wędkarskie

W latach 2012 i 2013 pracownicy i doktoranci naszego zakładu czynnie uczestniczyli w kształceniu „najmłodszych” poprzez udział w prowadzeniu Warsztatów Ekologiczno-Wędkarskich w Przybiernowie, organizowanych przez Koło „Wędkarz” i ZUT w Szczecinie, pod patronatem Wójta Gminy Przybiernów. Na wstępie wspólnie z dziećmi omawialiśmy problemy zanieczyszczeń naszych wód by następnie przeprowadzić odpowiednie analizy chemiczne wskaźników czystości wód takie jak: zawartość tlenu, ilość zawiesiny, zasadowość, twardość wody, pH. Młodzi naukowcy byli bardzo pilni i chętnie przeprowadzali wszystkie doświadczenia – co można zaobserwować na załączonych fotografiach. Na zakończenie warsztatów dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek w szkolnej świetlicy wygłosił referat na temat „Antarktyda–odległy kontynent”. Dzieciaki były zachwycone pięknem przyrody tego kontynentu (fot).

Zawody wędkarskie

 Uwieńczeniem Warsztatów Ekologiczno- Wędkarkich były zawody wędkarskie, które dostarczyły zarówno dzieciom jak i ich opiekunom dużo emocji i sprawiły wielką przyjemność (fot).

Dni Nauki 2012

Dnia 27 września 2012 roku pracownicy i doktoranci Zakładu Sozologii Wód uczestniczyli w XII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki Szczecin- Koszalin. W sali laboratoryjnej Zakładu poprowadzono zajęcia pt. „Chemia organiczna wokół nas” – w trzech blokach:

  • ·              Podstawowe właściwości i wykrywanie estrów kwasów karboksylowych.

  • ·              Odróżnianie aldehydów od ketonów, reakcje charakterystyczne.

  • ·              Podstawowe właściwości i wybrane reakcje charakterystyczne aminokwasów, peptydów i białek

Uczniowie klasy III d (klasa o tzw. profilu ekologicznym) Gimnazjum nr 5 w Szczecinie wraz z opiekunem mgr Adamem Obuchowskim, byli bardzo aktywni podczas zajęć i chętnie w nich uczestniczyli (fot.)