dydaktyka

Godziny konsultacji nauczycieli akademickich Zakładu Sozologii Wód w roku akademickim 2018/2019

 

Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT – poniedziałek, godz. 8.30-10.30, pokój 14 pawilon B przy ul. K. Królewicza 4

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT – piątek 13.30-14.30; pokój 18 pawilon B przy ul. K. Królewicza 4

Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska – piątek godz. 10.00–12.00, sala B7, pawilon B przy ul. K. Królewicza 4

Dr inż. Agnieszka Rybczyk – środa, godz. 10.00-12.00, sala B7, pawilon B przy ul. K. Królewicza 4.

 

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie, dogodnym dla zainteresowanych, bezpośrednio z nauczycielem akademickim albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów:

Rybactwo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Mikrobiologia Stosowana

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

 

 

Przedmioty realizowane na poszczególnych kierunkach studiów:

 

Rybactwo:

 

 1. Chemia
 2. Biologia ryb
 3. Gospodarka odpadami w obiektach akwakultury
 4. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie połowowym
 5. Ekologia i sozologia wód

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

 

 1. Chemia ogólna i nieorganiczna
 2. Chemia organiczna
 3. Biologia ryb
 4. Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymi
 5. Procesy membranowe technologii żywności
 6. Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczego
 7. Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morza
 8. Biologiczne przetwarzanie odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morza
 9. Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnego

 

Mikrobiologia Stosowana:

 

 1. Chemia nieorganiczna
 2. Chemia organiczna
 3. Zastosowanie bioprocesów w ochronie środowiska
 4. Biorafinacje i biomembrany
 5. Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologii

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności:

 

1. Chemia nieorganiczna

2. Chemia organiczna